Kauza modlitebny v Mukařově se vrací na začátek. Stěžovatel uspěl s žalobou

Před rokem informoval ombudsman JUDr. Stanislav Křeček o závěru šetření v kauze modlitebny, kterou její vlastník protiprávně vydával za rodinný dům. Sousedé budovy postavené v oblasti určené pro bydlení před nedávnem uspěli s žalobou u Krajského soudu v Praze. Soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení změny v užívání rodinného domu. Podání žaloby stěžovatelům doporučil právě ombudsman.

 

Úřady podle soudu nedaly sousedům nově vzniklého chrámu možnost bránit se proti tomu, aby jejich soused mohl svůj původní rodinný dům využívat k pořádání veřejně přístupných bohoslužeb a dalších náboženských obřadů. Sousedé se obávali zejména zvýšeného provozu a pohybu lidí v okolí a s tím spojené zvýšené hlučnosti či prašnosti.

Krajský úřad však poté, co soud jeho rozhodnutí zrušil, dospěl k závěru, že pochybení v podobě nepřizvání dotčených sousedů mezi účastníky řízení o povolení změny v užívání stavby nemůže napravit sám. Proto následně zrušil i rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu v Říčanech. Ten bude muset při novém rozhodování zahrnout sousedy mukařovského chrámu mezi účastníky řízení, a dát jim tak příležitost účinně hájit jejich práva.

Ještě předtím však říčanský stavební úřad musí zakázat protiprávní užívání stavby – stavbu je totiž nyní možné užívat pouze jako rodinný dům. Úřad musí zároveň vyhodnotit, zda požadovaná změna v užívání stavby neklade takové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu, které by bylo nutné projednat v územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území.

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček celou kauzu i po ukončení šetření nadále monitoruje. Očekává, že stavební úřad v Říčanech se bude řídit závazným právním názorem krajského soudu a krajského úřadu.

Sankce ochránce č. j. 6260/2019/VOP – chrám Mukařov

Rozsudek Krajského soudu v Praze

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Ilustrační foto obce Mukařov: mukarov.cz

Go to TOP