ČAK zve advokáty na tři mezinárodní webináře a studijní cestu k SD EU

Česká advokátní komora připravila ve spolupráci s mezinárodními organizacemi – Nadací evropských advokátů, Radou evropských advokátních komor, Radou Evropy a Akademií evropského práva na nejbližší týdny několik webinářů a online kurzů pro advokáty a také jednu mimořádnou příležitost – studijní cestu k Soudnímu dvoru EU do Lucemburku.

 

První akcí je webinář „Training of Lawyers on EU instruments in Family Law“, který organizuje Nadace evropských advokátů (ELF) v rámci projektu CIVILAW. Seminář se uskuteční dne 28. března 2022 od 9 – 13 hod v anglickém jazyce. Poplatek za účast činí 500 Kč. Bližší informace o registraci a program najdete ZDE Uzávěrka přihlášek je do 18. března 2022.

 


Veřejná prezentace příručky pro advokáty ohledně používání umělé inteligence v rámci EU
Rada evropských advokátních komor (CCBE) organizuje v rámci projektu AI4Lawyers veřejnou prezentaci příručky, kterou vypracovala společně s Nadací evropských advokátů (ELF) pro advokáty a advokátní kanceláře ohledně používání umělé inteligence v EU.

Akce se uskuteční ONLINE dne 31. března 2022 od 14-18 hod za účasti zástupců advokátních komor, úředníků EU a advokátů.

Program bude věnován: digitalizaci justice v EU, prezentaci příručky o umělé inteligenci, digitální transformaci advokátních komor, otázkám použití umělé inteligence v justici a digitální transformaci justice.

Akce se uskuteční v angličtině, účast je zdarma, avšak je nutné registrovat se naevent@ccbe.eu.

 


Online kurz Rady Evropy v programu HELP na téma „mezinárodní trestní spolupráce“ 

Rada Evropy nabízí v programu HELP distanční on-line vzdělávání pro advokáty a advokátní koncipienty na téma: Mezinárodní spolupráce v trestních věcech.

Distanční on-line kurz je koncipovaný pro potřeby advokátů a advokátních koncipientů v praxi pod vedením národního školitele s úvodním a případně i závěrečným setkáním účastníků kurzu. Kurz probíhá prostřednictvím vzdělávací on-line platformy v rámci programu Rady Evropy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals).

Kurz obsahuje 6 modulů: – Úvod; Vydání a předání; Vzájemná právní pomoc; Předávání odsouzených osob; Předání řízení, mezinárodní platnost trestních rozsudků a dohled nad odsouzenými osobami a Zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti.
V případě Vašeho zájmu o účast na kurzu se přihlaste prostřednictvím e-mailové zprávy do 25. března 2022 na adrese: vojirova@cak.cz.

 


Studijní cesta do Lucemburku k SD EU přes Trevír

Akademie evropského práva (ERA) nabízí advokátům studijní cestu do Lucemburku k Evropskému soudnímu dvoru ve dnech 4. – 6. května. Úvodní seminář v německém Trevíru a následně přejezd k SDEU do Lucemburku.

Hlavními tématy budou soudní systém v EU, účinná soudní ochrana, řízení před SDEU, opravné prostředky v EU, procesní otázky, praktické tipy…

Veškeré informace o dopravě, ubytování, včetně registrace, která je do 4. dubna 2022, jsou k dispozici na: ERA – Academy of European Law > Litigating European Union Law.


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ERA; CCBE; ELF, Rada Evropy HELP

Go to TOP