Jan Mach: Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí

Galén, Praha 2021, 302 stran, 490 Kč.

Ještě v loňském roce vyšla kniha JUDr. Jana Macha, šéfa právní kanceláře České lékařské komory. Autor se v ní dělí s lékařskou veřejností o své poznatky a zkušenosti ze třicetileté praxe zastupování zdravotnických organizací a lékařů ve stovkách soudních procesů, a to jak občanskoprávních, tak i trestních.

Kniha je velmi aktuální, protože žijeme v době, kdy počet žalob pacientů na lékaře a zdravotnická zařízení stále roste. I když současná medicína není všemocná a nemůže ve všech případech splnit očekávání pacientů či jejich příbuzných, má každý občan právo obrátit se na soud, pokud má pocit, že mu nebyla poskytnuta odpovídající léčba nebo že lékaři pochybili. Na to musejí být zdravotníci i zdravotnická zařízení připraveni.

Autor knihu rozdělil na dvě části. V první popisuje případy z advokátní praxe, kdy obhajoval lékaře či zdravotnické zařízení. Po výstižném vylíčení 20 samostatných kauz včetně závěrů znalců a postupu soudů uvádí poznatky vhodné zejména pro aktivní znalce. Mohu přínos této publikace ocenit, protože sám působím v posledních 20 letech jako znalec. Ze své praxe vím, že znalectví neznamená jen vyčíslení finanční náhrady či posouzení postupu lékařů, ale často jde i o velmi sofistikovanou odbornou polemiku. V nemalém procentu případů je znalec také žádán o výpověď u soudu. Musí srozumitelně vyložit soudcům často složité odborné problémy, uhájit své stanovisko a obstát při často tvrdém soudním jednání.

Do druhé části knihy autor zařadil zajímavé lékařské procesy, které prošly judikaturou Nejvyššího soudu České republiky či Ústavního soudu a jsou veřejně přístupné. Velký přínos těchto nálezů spočítá v tom, že ukazují obecné vývody, které vyplývají z jednotlivých vyřešených kauz.

Kniha si klade za cíl poučit čtenáře o současné zdravotnické legislativě. Ale také – a to považuji za velmi důležité – na jednotlivých zdokumentovaných případech ukázat na problematiku z několika úhlů, včetně např. kvalifikovaných postřehů ze soudních jednání či rozboru přístupu některých znalců při hodnocení konkrétního diagnosticko-terapeutického postupu.

 

prof. MUDr. MIROSLAV RYSKA, CSc., náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice pro vědu a výzkum, emeritní přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK a ÚVN

Go to TOP