IBA odsuzuje podporu ruských právnických organizací Putinově válce

Mezinárodní advokátní komora (IBA) – celosvětový hlas právnické profese – odsuzuje Asociaci advokátů Ruska za její nedávné vydání pro-válečného prohlášení. Kromě toho IBA znovu odsuzuje nezákonnou invazi Ruska na Ukrajinu.

 

S přibývajícími nezvratnými a přesvědčivými důkazy o hrubém porušování mezinárodního humanitárního práva ruskými ozbrojenými silami vyzývá IBA Asociaci advokátů Ruska, aby odmítla své prohlášení, že „zákonnost rozhodnutí prezidenta Ruské federace vyplývá z platného mezinárodního práva“. Není tomu tak.

Prezident IBA Sternford Moyo k tomu uvedl: „IBA považuje za zavrženíhodné, když právnická organizace, jejíž členové přísahali, že budou dodržovat zásady právního státu, ignoruje mezinárodní právo takovýmto hanebným způsobem. Proto bude každá ruská advokátní komora nebo právnická společnost, která je členem IBA a podporuje nezákonnou invazi Ruské federace na Ukrajinu, postoupena mandátovému výboru IBA.“

IBA poznamenává, že dřívější prohlášení na webových stránkách jiné ruské právnické organizace vyzývalo k ukončení války s odkazem na „tragické události“, které se dějí „mírumilovným občanům“. Bohužel bylo nahrazeno agresivním pro-válečným postojem. To může být odrazem zavedení možnosti patnáctiletého vězení pro každého, kdo válku kritizuje a/nebo se o invazi zmiňuje jinak než jako o „zvláštní vojenské operaci“.

Výkonný ředitel IBA Dr. Mark Ellis k tomu uvedl: „Asociace advokátů Ruska by měla své prohlášení odvolat. Každé sdružení právníků je povinno dodržovat mezinárodní právo. Ruská invaze na Ukrajinu a nyní i útoky na civilisty během této války jsou považovány za hrubá porušení. Všechny advokátní komory musí tyto činy odsoudit.“

Vzhledem k tomu, že porušování pravidel se stupňuje, počet mrtvých stoupá a města jsou decimována, IBA potvrzuje, že pro akce nařízené ruským prezidentem Putinem neexistuje žádné právní ospravedlnění, a trvá na následujícím:

– až do odvolání se žádní ruští vládní představitelé ani agentury nebudou účastnit akcí výboru IBA; a

– až do odvolání se v Rusku nebude konat žádná akce IBA.

 

IBA požádala své členy, aby jednotně a viditelně podpořili Ukrajinu tím, že co nejdůrazněji odsoudí ruskou invazi.

Zdroj: IBA; Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP