IНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ/Info pro ukrajinské občany

Aktualizováno

 Česká advokátní komora zaslala v pondělí 28. února dopis ministru vnitra ČR Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi s žádostí o zrychlení a zjednodušení procedury poskytnutí mezinárodní ochrany občanům Ukrajiny postižených válkou a zároveň s informací všech krocích, jimiž ČAK podporuje ukrajinské advokáty a občany. V reakci na požadavek viceprezidenta Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU) a Rady advokátů Ukrajiny (RAU) Valentyna Hvozdiye na poskytnutí právního návodu, resp. průvodce s výčtem požadavků, které budou muset ukrajinští uprchlíci žádající o přechodný pobyt v ČR, event. azyl, splnit, přichystala advokátka Mgr. Veronika Sluka za podpory s JUDr. Elišky Flídrové, Ph.D., advokátky a odborné asistentky na PF UK, pro ukrajinské občany (ale i své kolegy-právníky) manuál s podrobným návodem, jak postupovat po příchodu do České republiky a co vše budou při proceduře týkající se vstupu do ČR potřebovat. УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – В’ЇЗД ТА ПЕРЕБУВАННЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
V úterý 1. března byly některé z původních informací Ministerstva vnitra aktualizovány, proto Vám nabízíme aktualizovanou verzi manuálu.

 

Chci se dostat z Ukrajiny do ČR

S biometrickým pasem: Vstup do Schengenského prostoru je povolen na maximálně 90 dní v jakémkoli 180denním období.

Bez biometrického pasu: Vstup do Schengenského prostoru přes Slovensko/Polsko a následný vstup do ČR je umožněn po individuálním posouzení i osobám bez biometrického pasu.

Před vstupem je důležité si zakoupit komerční zdravotní pojištění alespoň na první týdny pobytu (lze vyřídit i online).

COVID pas není při přechodu hranic vyžadován. Epidemiologická opatření byla pro občany Ukrajiny zrušena.

Po příchodu do ČR je do 3 dnů nutné se zaregistrovat na Policii ČR – na Oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (někdy přihlášení zajistí ubytovatel, doporučujeme to ověřit). Tento krok je v prvních dnech na území ČR nejdůležitější. Aktuálně se před jednotlivými odděleními cizinecké policie se tvoří velké fronty. PČR však vyvíjí velkou snahu, aby všechny cizince zaregistrovala co nejdříve.

V případě potřeby lze kontaktovat neziskové organizace, které cizincům usnadňují pobyt, (viz kontakty níže). Je možné požádat o asistenci při zajištění ubytování v ČR, podání žádosti o speciální vízum apod.

 

Již se nacházím na území ČR

Specifický druh dlouhodobého víza (tzv. dlouhodobé vízum za účelem strpění)

Před koncem legálního pobytu v ČR (v rámci 90denního bezvízového styku) je nutné dostavit se na pracoviště Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR („OAMP“) a požádat o speciální dlouhodobé vízum určené pro občany Ukrajiny, kteří se s ohledem na aktuální situaci nemohou vrátit do své vlasti.

Žádost se podává na určeném tiskopise (bude pravděpodobně k dostání na pracovišti), dále je nutné doložit cestovní doklad a pasovou fotografii. Vízum s platností jednoho roku by mělo být uděleno bezprostředně po podání žádosti.  Podání žádosti není zpoplatněno.

Zdravotní pojištění pro držitele speciálního víza

Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Osoba, které je přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, se musí cca za 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. Neodkladná péče však bude poskytnuta i před převzetím tohoto potvrzení.

 

Koordinační centra pomoci

Seznam kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině, která jsou zřízena v každém krajském městě ČR, je uveden na následujících stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

V rámci těchto center budou moci občané Ukrajiny nahlásit svůj pobyt na PČR, podat žádost o vízum strpění, bude jim zajištěno ubytování, strava, poskytnuta humanitární i další podpora a případně i zdravotnické ošetření. Nespornou výhodou tedy je, že celý administrativní proces lze vyřídit na jednom místě, kde se mohou občané Ukrajiny posléze i ubytovat. Návštěva centra pomoci není povinná. Lze ji však doporučit pro osoby, které nemají v ČR rodinu nebo jiné blízké osoby, které jim poskytnou potřebné zázemí.

Začala rovněž fungovat platforma https://www.pomahejukrajine.cz/, kde je možné koordinovaně poptávat i nabízet pomoc v souvislosti s příchodem občanů Ukrajiny na území ČR (ubytování, doprava, humanitární, sociální, právní aj. pomoc).

 

Platné dlouhodobé oprávnění, které lze prodloužit

Platné dlouhodobé pobytové oprávnění (zaměstnaneckou kartu, dlouhodobý pobyt/vízum) je třeba prodloužit standardním způsobem.

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR má rozšířenou pracovní dobu. Očekává se velký počet žadatelů, doporučujeme se objednat dopředu.

Pobytové oprávnění, které nelze prodloužit a jehož platnost má vypršet

Pokud platnost pobytového oprávnění vyprší za dobu kratší než 14 dnů a není možnost se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a zažádat o specifický druh dlouhodobého víza (viz výše).

  • Bez pobytového oprávnění (včetně případů, kdy platnost pobytového oprávnění již vypršela)
    Nutno řešit na Policii ČR(Oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie), kde pravděpodobně dojde k vydání (nového) výjezdního příkazu.
  • Žádost o pobytové oprávnění podána na zastupitelském úřadu ČR na Ukrajině a dosud nebyla vyřízena

Zahájené řízení lze dokončit na území ČR. Až bude ohledně žádosti rozhodnuto, je třeba se dostavit na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR  a rozhodnutí si převzít. Pokud není možnost vycestovat do ČR, lze si vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete na stránkách zastupitelského úřadu. Velvyslanectví ČR v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově byly dočasně uzavřeny.

Rodinní příslušníci, kteří za vámi potřebují přicestovat do ČR – postup dle bodu I.

O azyl požádat lze, ale zatím se jeví jako vhodnější přijít na bezvízový pobyt a pak požádat o dlouhodobé vízum za účelem strpění na území ČR.

 

Práce v ČR

Pro zájemce o zaměstnání: Držitelé speciálního víza (viz výše), mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádost o povolení k zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

Pro zaměstnavatele: Nejprve doporučujeme ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Vhodné je také poskytnout zájemcům o zaměstnání podporu při komunikaci s úřady práce.

Informace k celému procesu a důležité odkazy jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu a také na https://www.mpsv.cz/zahranicni-zamestnanost.

Dávky pomoci v hmotné nouzi v ČR

Držitelé speciálního víza mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, a to osobně podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky.

Informace k jednotlivým dávkám jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/nepojistne-socialni-davky-letaky.

 

Další informace

bezplatná infolinka Ministerstva vnitra ČR: +420 974 801 802,  ukrajina@mvcr.cz

důležité informace pro občany Ukrajiny v ukrajinštině:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

nabídky a poptávky pomoci Ukrajincům v ČR: https://www.pomahejukrajine.cz

bezplatná pomoc neziskových organizací:

Poradna pro integraci https://p-p-i.cz/kontakty-praha/

Centrum pro integraci cizinců https://www.cicops.cz/cz/

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) https://www.migrace.com/

Organizace pro pomoc uprchlíkům https://www.opu.cz/cs/

ověřování dokumentů z ukrajinštiny: Notářská komora ČR https://www.nkcr.cz/

volná pracovní místa Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

právní pomoc zdarma pro Ukrajinské občany (víza, migrační záležitosti): Česká advokátní komora https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507

 

Manuál s podrobným návodem, jak postupovat po příchodu do České republiky a co vše budou občané Ukrajiny při proceduře týkající se vstupu do ČR potřebovat, je k dispozici nově také v ukrajinském jazyce.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – В’ЇЗД ТА ПЕРЕБУВАННЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

Я хочу дістатись з України до Чехії:

З біометричним паспортомВ’їзд до Шенгенської зони дозволено на максимально 90 днів в будь-якому 180денному інтервалі.

Без біометричного паспортуВ’їзд до Шенгенської зони через Словаччину / Польщу та подальший в’їзд до Чехії є можливий на основі індивідуального розгляду і особам без біометричного паспорту.

Перед в’їздом важливо придбати комерційне страхування здоров’я хоча б на перші тижні перебування (його можливо придбати і онлайн).

Сертифікати про вакцинацію не будуть вимагатися при перетині кордонів. Епідеміологічні заходи для громадян України були скасовані.

Максимально до 3х днів після в’їзду до Чехії необхідно зареєструватись в Поліції Чеської республіки – у відділені перебування іноземців департаменту поліції у справах іноземців (іноді реєстрації проводить той, хто надає житло – радимо це перевірити). Цей крок в перші дні перебування на території Чехії найважливіший. На даний момент перед окремими відділеннями поліції у справах іноземців виникають великі черги. Поліція  намагається зареєструвати всіх іноземців якомога раніше.

В разі необхідності можливо звернутись до неурядових організацій, які допомагають при перебуванні іноземців (див. контакти нижче). Є можливим попросити їхньої асистенції  при забезпечені житлом, подачі клопотання про спеціальну візу, тощо.

 

Я вже знаходжуся на території Чехії:

 

Специфічний тип довгострокової візи (тзв. довгострокова віза з метою перечікування)

Перед закінченням легального перебування в Чехії (в рамках 90денного безвізового перебування) необхідно звернутись до відділення Департаменту біженської та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії („ДБМП“) та подати клопотання про спеціальну довгострокову візу призначену для громадян України, які зважаючи на актуальну ситуацію не мають змоги повернути на Батьківщину.

Клопотання подається на встановленому формулярі (який буде доступний у відділенні), далі необхідно надати закордонний паспорт та фотографію в паспортному форматі. Віза з терміном дії одного року має бути надана безпосередньо після подачі клопотання. Подача клопотання не підлягає адміністративним зборам.

Страхування здоров’я для володарів спеціальної візи

В момент надання візи з метою перечікування особа стає учасником системи публічного страхування здоров’я з доступом до медичних послуг в повному об’ємі, страхові внески за неї при тому платить чеська держава.

Особа, якій була надана віза з метою перечікування, зобов’язана приблизно через 5 днів відвідати будь-яке відділення страхової компанії VZP та отримати підтвердження про страхування. Невідкладна допомога при тому буде надана і до отримання цього підтвердження.

 

Координаційні центри допомоги

Список координаційних центрів допомоги Україні, які були засновані в кожному краєвому (обласному) центрі Чехії, наведений за наступним посиланням: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

В рамках даних центрів громадяни України зможуть зареєструвати своє перебування в Поліції, подати клопотання про візу з метою перечікування, для них буде доступно проживання, їжа, гуманітарна та інша підтримка та, в разі потреби, медична допомога. Явною перевагою є, що весь адміністративний процес можливо пройти в одному місці, де громадяни України можуть також проживати. Відвідання центра допомоги не є обов’язковим. Це рекомендується особам, що не мають в Чехії родини чи інших близьких, які можуть надати їм потрібну асистенцію.

Також почала працювати платформа https://www.pomahejukrajine.cz/, де можливо координовано шукати та пропонувати допомогу у зв’язку з приходом громадян України на територію Чехії (проживання, транспорт, гуманітарна, соціальна, юридична підтримка, тощо).

Дійсний дозвіл на довгострокове перебування, який можливо продовжити

Якщо термін дії дозволу на проживання закінчується менше ніж за 14 днів і немає можливості повернутися в Україну через воєнний конфлікт, необхідно прийти до Департаменту біженської та міграційної політики МВС Чеської Республіки та подати клопотання на отримання спеціального виду довгострокової візи (див. вище).

  • Без дозволу на проживання (включаючи випадки, коли термін дії дозволу на проживання вже закінчився) Вирішувати це потрібно в Поліції Чеської Республіки (відділені перебування іноземців департаменту поліції у справах іноземців), де, ймовірно, буде виданий (новий) приказ до виїзду.
  • Клопотання про дозвіл на проживання була подана до посольства Чехії в Україні та ще не розглянута

Розпочаті провадження можуть бути завершені на території Чеської Республіки. Після того, як клопотання буде розглянуто, необхідно відвідати Департамент біженської та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки і отримати рішення. Якщо немає можливості виїхати до Чеської Республіки, візу можливо отримати у вказаному дипломатичному представництві, яке буде доступне на час закриття дипломатичних представництв в Україні. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті посольства. Тимчасово закрито Посольство Чеської Республіки в Києві та Генеральне консульство у Львові.

Члени сім’ї, яким необхідно приїхати до вас в Чехію – процедура згідно з пунктом I.

Подати клопотання про притулок можна, але поки що здається доцільнішим приїхати по безвізовому перебуванні, а потім подати клопотання про довгострокову візу з метою перечікування.

Робота в Чехії

Для зацікавлених у працевлаштуванні: володарі спеціальної візи (див. вище) можуть подати клопотання про отримання дозволу на роботу, а саме до регіонального відділення Бюро праці за місцем, де буде виконуватись робота. Перш ніж подавати клопотання про отримання дозволу на роботу, ви повинні вже мати або знайти роботу та укласти трудовий договір з роботодавцем. Договір є одним із додатків до заяви на отримання дозволу на роботу. Наступним кроком вже є подача клопотання про отримання дозволу на роботу в регіональному відділенні Бюро праці. Клопотання можна подавати на термін до двох років з можливістю продовження ще на два роки, і багаторазово.

Для роботодавців: Перш за все, рекомендуємо заявити про вакансію в регіональному відділенні Бюро праці Чеської Республіки за місцем виконання роботи і водночас висловити свою зацікавленість у працевлаштуванні іноземців з дозволом на роботу. Також доречно надати тим, хто шукає роботу, підтримку у комунікації з бюро праці.

 

Допомога при матеріальній потребі в Чехії

Власники спеціальної візи також можуть подати заявку на отримання всіх пільг у разі матеріальної потреби, зокрема на регулярні виплати, добові та житлові надбавки, а також на одноразову невідкладну допомогу, подавши письмову заяву на роздрукованому бланку у відповідне робоче місце Бюро праці Чехії, за місцем фактичного проживання, або в електронному вигляді.

 

Більше інформації

безкоштовна телефонна лінія МВС

ЧР: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz

Важлива інформація для громадян України українською мовою:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

пропозиція та попит на допомогу українцям у Чехії: https://www.pomahejukrajine.cz

безкоштовна допомога некомерційних організацій:

Інтеграційне консультування https://p-p-i.cz/kontakty-praha/

Центр інтеграції іноземців https://www.cicops.cz/cz/

Асоціація інтеграції та міграції (SIMI)  https://www.migrace.com/

Організація допомоги біженцям https://www.opu.cz/cs/

завірення документів з української мови: Нотаріальна палата Чеської Республіки https://www.nkcr.cz/

вакансії Бюро праці Чеської Республіки: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

Безкоштовна юридична допомога для громадян України (візи, міграційні питання): Чеська асоціація адвокатів https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507

 

Mgr. Veronika Sluka s poděkování za konzultaci JUDr. Elišce Flídrové, Ph.D.
Foto: canva.com

 


Zdroje informací

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/Informace+pro+zame%CC%8Cstnavatele+a+cizince+v+na%CC%81vaznosti+na+konflikt+na+Ukrajine%CC%8C_25+2+2022.pdf

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-program-pomoci-obcanum-ukrajiny-prchajicim-pred-valkou.aspx

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/ukrajina_informace_pro_ceske_obcany_UA.html

Go to TOP