ČAK upozorňuje na povinnosti týkající se advokátních úschov

 V návaznosti na aktuální situaci v souvislosti s některými bankovními ústavy, které čelí mezinárodním sankcím, Česká advokátní komora připomíná některé povinnosti advokáta v souvislosti s advokátními úschovami.

V případě, že u uvedených bank máte vedeny účty advokátních úschov, ověřte si, prosím, zda jste splnili povinnost podle § 41f odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili jste předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Tato informace je podstatná mj. i proto, aby osoby, které u Vás využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně benefitovat ze zákonného pojištění vkladů.

V případě, že by ve smyslu § 41d odst. 1 písm. a) citovaného zákona o bankách bylo rozhodnuto o neschopnosti banky nebo pobočky dostát závazkům z vkladů, je ve smyslu § 41d odst. 2 tento den také rozhodným dnem ve smyslu systému pojištění vkladů, a k pozdějšímu oznámení podle § 41d odst. 2 a 5 zákona o bankách se ve smyslu odst. 6 tohoto ustanovení nepřihlíží.

Nesplnění této povinnosti by bylo nezbytné považovat za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

Bližší informace naleznete ve starším článku na stránkách ČAK: Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov | Česká advokátní komora (cak.cz)

Aktuálně ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ, a.s.

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK (s poděkováním Mgr. Martinu Frolíkovi)

Foto: canva.com

Go to TOP