Mgr. Karel Dvořák se stal náměstkem MSp, advokátem v srdci ale zůstává

Exkluzivně pro AD

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., jmenoval s účinností od 1. února 2022 dalšího politického náměstka. Vedle Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D., se jím stal Mgr. Karel Dvořák, který působil posledních sedm let jako advokát a následně společník v advokátní kanceláři Tycová | Dvořák, s. r. o. Poté, co má za sebou první dny v nové funkci, jej Advokátní deník požádal o první rozhovor.

 

Víte už, co konkrétně budete mít na starosti, i když politický náměstek podle služebního zákona nemá jasně stanovenou agendu?

S panem ministrem jsme se shodli na tom, že prioritou by mělo být zajištění dobré komunikace s poslanci a senátory. S ohledem na to, že vláda je složena ze dvou koalic, bude také důležité ve vztahu k agendě ministerstva spravedlnosti mezi nimi zajistit hladkou spolupráci. To jsou mé základní úkoly, ale myslím, že další agenda brzy přibude.


Druhým z politických náměstků MSp je Mgr. Antonín Stanislav, který je také advokátem, budete spolu kooperovat?

S panem kolegou Stanislavem budeme mít hodně společné agendy a věřím, že se nám bude spolupracovat dobře. Shodli jsme se na tom, že je pro nás oba velice důležité, aby byl hlas České advokátní komory slyšet.


Kvůli novému postu jste pozastavil výkon advokacie – nemrzí Vás to?

Svým způsobem ano. Nakonec jsem celý svůj dospělý život usiloval o to, abych se stal advokátem, vybudoval advokátní kancelář a učil se „řemeslu“. Je to velká změna, ale rozhodl jsem se, že se jí nebudu bát a nabídku nastoupit na ministerstvo jsem přijal. Navíc mám za to, že advokátem v srdci stále zůstanu a k advokacii se zase někdy v budoucnu vrátím.


Jaké zkušenosti z advokacie máte v plánu přenést do své práce na ministerstvu a budete se v ní zabývat právě problémy advokacie?

Troufám si říct, že chápu, co je pro výkon advokacie důležité, a byl bych rád, aby můj názor k tomuto tématu našel na ministerstvu uplatnění. Nezávislá a silná advokacie je jednou ze záruk fungování právního státu a myslím, že na tomto bude panovat shoda. Nakonec potvrzuje to i programové prohlášení vlády, které mimo jiné výslovně obsahuje závazek nedopustit zásahy státu do advokátní mlčenlivosti. Budu rád, když bude fungovat dobré spojení mezi advokátní komorou a ministerstvem. Zkušeností z advokacie, které bych rád do své práce na ministerstvu přinesl, je však celá řada.


Leží Vám na stole už nějaký první úkol, který budete řešit?

První úkoly se týkají hlavně práce ve Sněmovně a v Senátu.


Být náměstkem ministra je časově náročná funkce. Existuje něco, čeho byste se ze svého dosavadního života určitě nechtěl vzdát?

Rád bych si uchoval svobodu vlastního názoru a nerad bych také ztratil kontakt s praxí.

Redakce AD
Foto: archiv Mgr. Dvořáka

Go to TOP