Ombudsman: Po novele zákona dosáhne na příspěvek na bydlení víc domácností

Lidé mohou začít žádat o příspěvek na bydlení vypočítaný už podle nových, vstřícnějších, pravidel. Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vyšla 28. ledna 2022 ve Sbírce zákonů. Po úpravě předpisu volal v minulosti také ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. V souvislosti s energetickou krizí a růstem cen energií začaly být pro mnohé domácnosti výdaje spojené s bydlením neúnosné. Díky novele na příspěvek dosáhne více žadatelů a jeho výše zohlední právě i rostoucí ceny energií. Změny platí zpětně již od začátku tohoto roku.

 

Příspěvek mohou nově získat také lidé žijící v podnájmu, typicky v družstevních bytech, a lidé užívající byt na základě služebnosti (věcného břemene). Pro letošní rok mohou dávku čerpat i vlastníci rekreačních objektů, kteří v nich trvale žijí. Dosud na ni měli nárok pouze vlastníci a nájemníci.

Rozšíření okruhu příjemců Stanislav Křeček vítá, stejně jako zvýšení takzvaných normativních nákladů na bydlení. Ty spolu s počtem členů domácnosti, příjmem všech jejích členů a skutečnými náklady na bydlení tvoří podklady pro posouzení nároku na příspěvek a určení jeho výše.

Novela také dává vládě možnost rozhodnout až do konce letošního roku o případném dalším zvýšení normativních nákladů na bydlení, pokud by ceny elektřiny a plynu měly dál růst. Podle ombudsmana nejde o nejvhodnější řešení: „Můžeme předpokládat, že růst cen bohužel není jen záležitostí letošního roku. Uvítal bych proto, kdyby byla novela otevřenější a vláda měla možnost normativní náklady zvýšit na základě odhadu vývoje cen energií kdykoli v budoucnu. Vyhnuli bychom se tak nutnosti novelizovat zákon pokaždé, když bude nutné normativní náklady zvýšit,“ vysvětlil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo orientační kalkulačku, kde si lidé mohou ověřit, zda by na příspěvek na bydlení dosáhli.

Už koncem loňského roku upravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí také podmínky pro čerpání dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pokud lidé po obdržení vyúčtování od dodavatele poslední instance zjistí, že nemají dost peněz k úhradě nedoplatku, mohou požádat o tzv. „MOP – vyúčtování DPI“. Při posuzování nároku na tuto dávku úřad práce nepřihlíží k úsporám ve výši součtu dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení. Podrobnosti uvádí na svých webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP