Prohlášení vlády dává naději na moderní pojetí vězeňství a trestní justice

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) velmi vítá fakt, že se téma vězeňství dostalo do Programového prohlášení vlády. Informovala o tom ve zprávě zveřejněné dne 10. ledna 2022. Prohlášení podle ní obsahuje celou řadu progresivních změn v oblasti trestní justice a vězeňství.

 

„Velmi nás těší, že nová vláda považuje téma vězeňství za společensky důležité a zahrnula ho do svého programového prohlášení. Oceňujeme politickou odvahu vládní koalice a nabízíme spolupráci při naplňování konkrétních cílů,“ komentuje krok nastupující vlády Mgr. Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV.

Jana Smiggels Kavková (předsedkyně výboru AOOV) a Jaroslav F. Žák (člen výboru AOOV)

Z hlediska dopadu do praxe vnímáme jako nejzásadnější deklarované změny za účelem snížení trestních sazeb, nebo konec tzv. kumulace trestů. „Právě délka trestů, která je v ČR jedna z nejdelších v Evropě, je hlavní příčinou rekordně vysoké míry uvěznění, která je čtvrtá nejvyšší v EU. Deklarované rozšíření digitalizace by mohlo vést k legislativnímu ukotvení online komunikace a jejímu posílení mezi lidmi ve výkonu trestu a jejich blízkými, ale i poradci z NNO,“ dodává Jana Smiggels Kavková.

Za velmi důležitou považujeme zmínku o lepší spolupráci resortů při přípravě na propuštění. Toto téma je pro AOOV jednou z priorit. Asociace plánuje řadu mezioborových setkání k tomuto tématu. První proběhlo loni za účasti Generálního ředitelství Vězeňské služby, odborných zaměstnanců věznic, sociálních kurátorů, probátorů, odborníků z neziskových organizací a také lidé s přímou zkušeností z vězení. Závěry ze setkání jsou dostupné ZDE.

Dalším důležitým směrem, kterým se chce vláda ubírat je digitalizace vybraných činností souvisejících se zacházením s vězněnými osobami. Rozšíření digitalizace v oblasti odborného poradenství by umožnila jej poskytovat ve větším rozsahu a více osobám. Asociace proto prosazuje, aby byla online komunikace využívána standardně pro poskytování odborného poradenství a doplnila stávající osobní návštěvy. Také se snaží prosazovat online komunikaci pro posílení kontaktů mezi lidmi ve výkonu trestu a jejich blízkými.  Proto ve spolupráci s vedením Vězeňské služby otevřela kontaktní místa, kde se lidé, kteří nemají počítač či připojení nebo prostředky, mohou spojit se svými blízkými.

Asociace se rovněž shoduje se záměrem vlády širšího využívání alternativních trestů. – prosazuje efektivnější ukládání alternativních trestů, povinností a omezení v rámci soudních rozhodnutí, aby motivovala k žádoucím změnám.

„Řešením může být ukládání individualizovanějších trestů a vhodné využívání institutu přiměřených povinností, např. povinnosti absolvovat vhodný odborný program nebo léčbu. Takto uložená sankce motivuje odsouzeného k životním změnám a poskytuje mu potřebnou podporu,“ vysvětluje Ondřej Bílý ze Společnosti Podané ruce, člen výboru Asociace.

 

Co vláda deklaruje – souhrn

Nová vláda chce více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR. * Naprosto zásadní je odhodlání podpořit systémovou podporu penitenciární a postpenitenciární meziresortní spolupráce v oblasti bezpečného propouštění vězněných osob. * Dále chce kabinet rozšířit možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. * Vyřešit chce také problémy s náramky pro domácí vězení a umožnit tak jejich větší používání. Díky tomu by mohlo dojít ke snížení počtu lidí ve věznicích. * Vláda se bude snažit zjednodušit zaměstnávání vězněných osob. * Vyhlašuje též podporu lepšímu využití probačních domů, otevřených věznic, rozšíření digitalizace procesů a dalších opatření s cílem snížit vysokou recidivu pachatelů a snížit tím rekordní počet vězňů v ČR oproti evropskému průměru. * Významným krokem je deklarované spuštění analytických nástrojů, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů. * V neposlední řadě je velkou nadějí příprava výstavby nového vězeňského zařízení podle moderních trendů ve vězeňství.

Celé programové prohlášení vlády naleznete ZDE.

 

Priority AOOV podle strategického plánu

  1. Zlepšit využívání online komunikace s odsouzenými a obviněnými.
  2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny.
  3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů.
  4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění.
  5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS.
  6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení.

Kompletní znění strategického plánu AOOV naleznete ZDE.

 

Zdroj: Asociace organizací v oblasti vězeňství
Foto: canva.com, AOOV

 

Go to TOP