Změny v nemocenském pojištění reagují i na připomínky veřejného ochránce práv

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné může od začátku letošního roku čerpat víc lidí. U otcovské se prodloužila doba vyplácení dávky. A rozvolnila se pravidla otcovské u dětí, které musí po narození zůstat v nemocnici. Do novely zákona o nemocenském pojištění se promítly i některé dřívější připomínky veřejného ochránce práv vycházející z jeho případů.

 

Ošetřovné dostanou i příbuzní nežijící ve společné domácnosti

Stěžovatelé upozorňovali ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka například na přísnou podmínku společné domácnosti. Její nesplnění bylo častým důvodem zamítnutí žádostí o ošetřovné. Nárok na ošetřovné například nevznikl ženě, které řádně v domácím prostředí pečovala o svoji maminku. Před zahájením péče totiž s maminkou nebydlela ve společné domácnosti. Obdobně tomu bylo v případě zaměstnané babičky, která ošetřovala své vnouče. Ani ona ale s dítětem společnou domácnost nesdílela. Změna zákona o nemocenském pojištění už na tyto případy pamatuje. Od podmínky společné domácnosti se upouští v případech, kdy pečující a ošetřovaná osoba budou v příbuzenském vztahu.

 

Získat dlouhodobé ošetřovné bude jednodušší

Zmírňují se podmínky pro přiznání dlouhodobého ošetřovného. Nově postačí, když budou ošetřovaní lidé hospitalizovaní alespoň čtyři kalendářní dny místo původních sedmi. Navíc u lidí v neléčitelném stavu v závěrečné fázi života už není hospitalizace pro přiznání dlouhodobého ošetřovného vyžadovaná vůbec.

Významná změna se týká rozhodnutí o potřebě péče. Podle původního zákona musel lékař rozhodnutí vydat právě v den propuštění z hospitalizace. Tuto striktní podmínku žadatelé často neznali nebo na ni zapomněli kvůli řešení dalších záležitosti v souvislosti s převzetím blízkých do domácího ošetřování. JUDr. Křeček se tak setkával s případy, kdy žádost o dlouhodobé ošetřovné úřad zamítl právě proto, že rozhodnutí o potřebě péče vydal lékař až později. Od začátku letošního roku může zmíněné rozhodnutí o potřebě péče lékař vydat ještě patnáct dnů po propuštění z nemocnice.

 

Delší otcovská a víc možností pro otce předčasně narozených dětí

Pravidla se změnila také v případě otcovské dávky. Veřejný ochránce práv se zabýval podněty otců předčasně narozených dětí, které musely i několik měsíců po narození zůstat v péči lékařů. Otcové namítali, že by rádi otcovskou dávku čerpali až po propuštění dítěte do domácího prostředí. Podle původních pravidel totiž bylo možné dávku čerpat jen do šesti týdnů věku dítěte bez ohledu na to, zda bylo doma s rodinou nebo v nemocnici.

Nově se období pro nástup na otcovskou prodlužuje o dobu hospitalizace dítěte. Bude-li potomek po narození v nemocnici, může se otec rozhodnout, zda nastoupí na otcovskou už v době hospitalizace dítěte, anebo až když je bude mít doma.

Díky novele se otcovská také dvojnásobně prodloužila. Muži teď mohou otcovskou čerpat po dobu dvou týdnů, dosud to byl pouze týden.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP