Ministr pro legislativu má připomínky k návrhu na zmrazení platů soudců

Projednávání vládního návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů, včetně soudců a státních zástupců, ve stavu legislativní nouze by mohlo narazit u Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že návrh příslušného zákona, který poslancům předložila současná koaliční vláda, zasahuje i do platové základny soudců, dostává se také do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

 

Ve svém stanovisku k vládní předloze to uvedl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. Vláda navrhuje, aby platy politiků, soudců a státních zástupců zůstaly od února stejně vysoké jako loni.

Vláda schválila návrh 5. ledna a Sněmovna by ho mohla projednávat již příští úterý. Poslanci nejdřív musí rozhodnout, zda stav legislativní nouze, který umožňuje zrychlené schvalování zákonů, včetně pozměňovacích návrhů, třeba během jednoho dne, trvá.

Ministr Šalomoun ve svých připomínkách k vládnímu návrhu poukazuje především na sněmovní jednací řád, který stanoví, že postupovat ve stavu legislativní nouze lze za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. „Vzhledem k výše uvedenému se upozorňuje, že projednání předloženého návrhu zákona ve stavu legislativní nouze by mohlo zatížit legislativní proces vadou, která je způsobilá vyvolat negativní následky v případě přezkumu tohoto předpisu u Ústavního soudu,“ varuje předseda Legislativní rady vlády. Cituje také ze staršího nálezu Ústavního soudu, kde mimo jiné stojí, že v praxi je tento parlamentní institut využíván velmi často.

Šalomoun místo toho navrhuje využít ustanovení jednacího řádu, které umožňuje schválit zákon ve zrychleném režimu již v prvním čtení, takzvaný paragraf 90. Tento postup ale můžou vetovat nejméně dva poslanecké kluby.

„Tím, že návrh zákona zasahuje do platové základny soudců, dostává se do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jak vyplývá z bohaté judikatury Ústavního soudu, která se týká platových restrikcí ve vztahu k soudcům,“ upozorňuje Šalomoun. Tím spíše to podle něj platí v situaci, kdy vláda platy jiných vybraných skupin zaměstnanců státu od 1. ledna naopak zvýšila. Uvádí také, že i když právo Evropské unie přímo neupravuje platy soudců, může být omezování platů vnímáno jako zásah do soudní moci ze strany exekutivy, která ohrožuje nezávislost soudní moci.

Vláda v důvodové zprávě naopak píše, že navrhované změny jsou v souladu s Ústavou. „Platová restrikce dopadá stejně na představitele všech pilířů státní moci. Zároveň se jedná o úpravu striktně časově omezenou, a to v situaci, kdy se realizují úsporná opatření i ve vztahu k dalším skupinám osob odměňovaných z veřejných rozpočtů,“ stojí v důvodové zprávě.

Ministr pro legislativu má i další výhrady. „Nad rámec předloženého návrhu zákona lze konstatovat, že opakovaně zaváděné dočasné platové restrikce ve vztahu k představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a poslancům Evropského parlamentu by měly být spíše mimořádným zásahem zákonodárce do této oblasti,“ stojí také ve stanovisku předsedy legislativní rady. Dodává, že do budoucna by bylo vhodné přijít s koncepčním řešením odměňování ústavních činitelů místo jednorázových a časově omezených restrikcí. Ukončení těchto restrikcí je navíc spojeno se skokovým navýšením platů těmto osobám, což nutně vyvolává pokusy o další omezení, podotýká.

Na závěr uvádí, že pokud se vláda neztotožní s jeho připomínkami, aby návrh zákona schválila a navrhla předsedkyni Sněmovny vyhlásit stav legislativní nouze. Ten byl předsedkyní Sněmovny na žádost vlády vyhlášen, a to na dobu od 5. ledna do 4. února 2022.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP