Vítkovice Steel nemají nárok na bezplatné emisní povolenky, řekl SD EU

Ostravská hutní společnost Vítkovice Steel nemá nárok na bezplatné emisní povolenky za téměř 400 milionů Kč související s produkcí tekutého železa, o které se soudí s českými úřady. Rozhodl o tom svým rozsudkem ve věci C-524/20 Vítkovice Stell vs. Ministerstvo životního prostředí ČR v úterý 21. prosince 2021 Soudní dvůr Evropské unie. Podle verdiktu desátého senátu SD EU společnost nevyráběla tekutý kov, a proto nemá nárok na finanční úlevy, které jsou spojené s jeho produkcí.

 

Mluvčí společnosti Vítkovice Steel Jana Dronská řekla, že společnost se k verdiktu vyjádří, až si rozhodnutí a hlavně jeho zdůvodnění prostuduje. „Rozhodnutí v žádném případě nijak neohrožuje hospodaření ani chod firmy,“ řekla Jana Dronská.

Spor se táhne více než sedm let a týká se povolenek, které byly podle ostravské společnosti nesprávně přiděleny tehdejší huti ArcelorMittal Ostrava (AMO, nyní Liberty Ostrava). Vítkovice Steel (VS) od AMO odebíraly tekuté železo jako meziprodukt, z nějž pak dál vyráběly ocel. Podle vedení VS ale české úřady započetly veškeré emise vzniklé při výrobě pouze ve prospěch AMO. Vítkovické ocelárny proto dostaly za období 2013 až 2020 jen polovinu povolenek, na něž měly podle společnosti nárok.

České soudy zabývající se žalobou VS se v květnu t. r. obrátily na Soudní dvůr EU se žádostí o vyjádření ZDE. „V projednávané věci sporné zařízení v původním řízení nevyrábí tekutý kov, a proto mu nemohou být přiděleny bezplatné emisní povolenky v rámci referenční úrovně produktu pro tekutý kov,“ rozhodl SD EU. Vítkovice Steel by podle soudu neměly mít nárok na povolenky ani v případě, že by se o ně společnosti rozdělily, a povolenky tak nebyly přiděleny dvakrát.

Povolenky opravňují velké průmyslové znečišťovatele k vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Společnosti dostávají část povolenek bezplatně od státu, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci. Provozovatelé své emise monitorují a vykazují úřadům, za což mají nárok na odečtení části nákladů.

 

Zdroj: ČTK, SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP