Vychází Bulletin advokacie 12, poslední číslo „sněmovního“ roku 2021

Programové prohlášení nového představenstva ČAK i přehled toho, jak si jeho jednotliví členové pro následující období rozdělili oblasti své činnosti, přináší úvodem právě vycházející poslední letošní číslo Bulletinu advokacie jako symbolickou tečku za „sněmovním“ rokem 2021. V BA č. 12/2021 ale samozřejmě najdete také řadu odborných příspěvků i dalších informací.

 

V prvním odborném článku nového čísla BA nazvaném Vyjádření k obžalobě a odměna obhájce rozebírá docent Jan Kocina nedávnou trestněprávní novinku, ukládající předsedovi senátu spolu s doručením opisu obžaloby upozornit obžalovaného, že má právo se ve stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě. Autor dovozuje, že advokát by si měl po vyrozumění státního zástupce o podání obžaloby zásadně obžalobu opatřit a v návaznosti na její obsah zvážit, zda je pro obhajobu účelné se k podané obžalobě vyjádřit. Autor dále s odkazem na rozhodnutí pražského vrchního soudu z 20. 10. 2021 dovozuje, že takovéto vyjádření je plně účtovatelný úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu za použití § 11 odst. 3 advokátního tarifu.

Druhým trestněprávním příspěvkem tohoto čísla pak je článek Lukáše Hendrycha Vyšetřování a trestní stíhání ve světle nařízení 2017/1939 a českého trestního řádu. Autor v něm upozorňuje na problémy, které pro nedávno konečně zahájené fungování Úřadu evropského veřejného žalobce bude přinášet odlišné pojetí pojmů vyšetřování a trestní stíhání v unijním nařízení na straně jedné a v českém trestním řádu na straně druhé.

Kromě druhé části studie docenta Petra Tégla k § 982 odst. 2 občanského zákoníku, která se zabývá výhradou přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu a jejíž první část jsme publikovali v BA č. 11, upozorňujeme ještě na článek Renáty Šínové K nové právní úpravě předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte, který se zaměřuje na novelizaci zákona o zvláštních řízeních soudních provedenou zákonem č. 363/2021 Sb. a účinnou k 1. 1. 2022; konkrétně pak na novelizaci § 454 z. ř. s. Jak autorka podrobně rozebírá, novela, byť jistě přijímaná s dobrými úmysly, představuje riziko nejednotného výkladu v právní úpravě předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte.

Kromě obsáhlé judikatury nové číslo BA dále mj. přináší informace zástupců ČAK v mezinárodních organizacích (jmenovitě CCBE, IBA, UIA, FBE, ECBA a AIJA) o jejich činnosti v letošním druhém pandemickém roce (obsáhlejší verzi najdete v Advokátním deníku), či rozhovor s novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D., i s jejím předchůdcem v této funkci, JUDr. Alešem Pejchalem, bývalým místopředsedou ČAK.


Na poslední chvíli pak do čísla bohužel přibyla i informace o odkladu slavnostního galavečera Právníka roku 20/21, který se měl konat 4. února 2022, na epidemiologicky snad již bezpečnější konec května. Doufejme, že to na potřetí již opravdu vyjde.

Hodně zdraví v roce 2022 nejen kvůli galavečeru Právníka roku přeje

Redakce AD
Foto: BA; kresba: Lubomír Lichý

Go to TOP