Do Parlamentu míří návrh zákona o kompenzačním bonusu

Na svém jednání v pondělí 22. listopadu schválila vláda kromě jiného i návrh zákona o kompenzačním bonusu. Díky tomu dojde – v reakci na aktuální vývoj epidemie, resp. aktuálně platných protiepidemických opatření – k obnovení možnosti poskytování tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Využít je budou moci od 22. listopadu.

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezením budou moci požádat až o 1 000 korun denně. Pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude příspěvek činit 500 korun denně. Podpora je zaměřena na společnosti a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 30 a více procent.

První tzv. bonusové období bude od 22. listopadu do konce letošního roku. Zákonem je dále garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Další období bude moci vláda opět zavést svým nařízením, nejdéle ovšem do konce příštího roku.

Pokud jde o možnost kombinovat nový kompenzační bonus s případnými nově vyhlášenými dotačními programy, bude situace stejná jako u předchozích verzí bonusu během pandemie. Ty bylo totiž možné kombinovat jen s programem na podporu zaměstnanosti Antivirus a s programem sloužícím k úhradě nájemného. S aktuálně schválenými programy Ministerstva průmyslu a obchodu tak nebude možné kompenzační bonus kombinovat.

Návrh zákona nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.

 

Vláda pomůže podnikatelům také prostřednictvím dotačních titulů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady. Na zasedání 22. listopadu schválila záměr zrealizovat Výzvu 3 programu COVID — Nepokryté náklady a Výzvu 2 programu COVID 2021.

V případě programu COVID Nepokryté náklady stát poskytne příspěvek na 40 procent fixních nepokrytých nákladů, v rámci COVID 2021 dostanou 300 korun na zaměstnance a den.

Obnoven bude i program Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu zaměstnanosti Antivirus B, který dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun.

Programy, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, budou určeny pro podnikatele, kteří zaznamenají pokles obratu v opatření vlády platných od 22. listopadu 2021. Nárok na podporu budou mít od 1. listopadu.

Program Antivirus bude také vyhlášen plošně, a to zpětně od 1. listopadu.

 

Jak dnes, tedy 23. listopadu, oznámila Finanční správa, nemůže zatím přijímat žádosti podnikatelů o nový kompenzační bonus. Důvodem je právě fakt, že příslušný zákon zatím neprojednal Parlament. O příspěvek ale bude možné požádat po schválení zákona zpětně, a to od 22. listopadu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP