Systém varovných signálů od VŠE by mohl sloužit jako prevence insolvencí

Při využití nových restrukturalizačních nástrojů by až 80 % právnických osob, které žádaly dříve o moratorium podle Insolvenčního zákona, k tomuto kroku nemuselo přistoupit. Vyplývá to z názorů a dat expertů poradenské firmy PwC i VŠE v Praze, která vyvinula Systém varovných signálů predikující možné finanční obtíže společností. Ten má na základě dat z účetních závěrek management společností jednoduše a včas varovat, že právnická osoba není v optimální finanční kondici. Tématem preventivních restrukturalizací se bude příští týden, 2. listopadu, zabývat i Restrukturalizační fórum 2021 organizované asociací TMA ČR.

 

V České republice dlouhodobě nefunguje účinná prevence před insolvencemi firem. Dokazuje to loňská analýza Jaroslava Schönfelda a Michala Kuděje z Vysoké školy ekonomické v Praze. Na vzorku 1 684 podniků (827 bezproblémových a 827 v úpadku) autoři vyzkoumali, že podniky, které skončily v úpadku, vykazovaly již 3 roky před zjištěním úpadku zásadní problémy se schopností splácet své závazky (7 z 10 společností). Rok před úpadkem to bylo 87 % společností.

„Je to jasný důkaz toho, že firmy vykazují problémy roky před tím, než k insolvenčnímu řízení dojde. Bohužel si ale často vedení těchto společností včas neuvědomí, že se nad jejich firmami stahují mračna. Jsem přitom přesvědčen, že preventivní opatření by od úpadku uchránila desítky právnických osob. V době ekonomické krize by to klidně mohly být i stovky,“ říká Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph. D., akademický ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE a člen správní rady TMA ČR.

Řešení: Přijetí evropské legislativy a „Semafor“ od VŠE

Česká implementace restrukturalizační směrnice EU 2019/1023 má přinést dlouho vítanou nadstavbu stávajícímu Insolvenčnímu zákonu. Přinese více nástrojů včasného varování a management bude mít přístup k více indikátorům finančního ohrožení právnické společnosti, na jejichž základě může rozpoznat finanční obtíže a předejít insolvenčnímu řízení.

Michal Kuděj s kolegy z VŠE vytvořil Systém včasných varovných signálů, který pracuje se vstupními daty z účetních závěrek. „Tento systém by měl být pro podnikatele uživatelsky jednoduchý, veřejně přístupný a měl by poskytnout jasnou informaci o možném úpadku. Ve výsledku má systém podobu semaforu, kde červená indikuje finanční problémy a možné ohrožení dalšího chodu podniku. Oranžová značí nutnou obezřetnost a zelená, že je podnik v dobré kondici. Červená barva tak indikuje situaci, která vyžaduje bezodkladnou obchodní a finanční analýzu za účelem potvrzení či vyvrácení varování a přijmutí adekvátních opatření k překonání krize,“ říká Jaroslav Schönfeld.

Od restrukturalizační směrnice si hodně slibuje i poradenská firma PwC. „Pokud by vešla v platnost, tak podle mých zkušeností z praxe by nemuselo až 80 % dotčených firem využít mimořádného moratoria podle zákonů č. 191/2020 Sb. a 460/2020 Sb., kterými zákonodárci reagovali na covidovou pandemii. Mimo covidový stav by se rovněž velké procento firem vyhnulo insolvenčnímu řízení, které obvykle vede k zavření společnosti a ztrátě zaměstnání pro nemalé množství lidí,“ říká Petr Smutný, vedoucí oddělení restrukturalizací PwC a předseda asociace TMA ČR, a dodává: „Problém je v legislativě, která dostatečně nepracuje se systémem varovných indikátorů. Druhý problém vidím v přístupu managementu firem. Bohužel velmi často se děje, že podniky si dostatečně nehlídají indikátory typu zadlužení nebo platební neschopnost. Často ani neodevzdávají pravidelně účetní závěrky. Věřím ale, že nová legislativa bude v tomto ohledu nápomocna. Prevenci před insolvencí více zjednoduší i bude vedení firem k hlídání varovných signálů více motivovat.“

Netransparentnost českého managementu

Slova o špatné bilanci právnických osob v odevzdávání účetních závěrek potvrzuje další studie VŠE. „Analyzovali jsme loni 120 právnických osob v úpadku a zjistili, že dva roky před úpadkem své závěrky zveřejnilo jen 40 % z nich a rok před úpadkem pouhých 25 % firem. Jak se situace podniků zhoršovala a směřovala k formálnímu řešení před insolvenčním soudem, tak se snižovala jejich transparentnost vůči věřitelům. Věříme, že když si firmy osvojí práci s navrhovaným Systémem včasných varovných signálů, který čerpá z dat v účetních závěrkách, uchrání to celou řadu z nich před insolvenčním řízením,“ říká Schönfeld.

V pořadí 9. Restrukturalizační fórum pořádané asociací TMA ČR se bude kromě problematiky výše věnovat praktickým příkladům zhoršení ekonomického zdraví právnických osob během pandemie covid-19 i případovým studiím úspěšných restrukturalizací dokončených v minulém roce. Fórum se rovněž zaměří na modely financování a makroekonomický výhled, který v úvodu poskytne Miroslav Singer (hlavní ekonom Generali CEE Holding a člen správní rady TMA ČR). Více informací o fóru naleznete ZDE.


Zdroj: TMA; PWC

 

Go to TOP