NSS: Letní kontroly bezinfekčnosti v kinech byly nezákonným opatřením

Opatření Ministerstva zdravotnictví z konce června bylo v rozporu se zákonem, a to v části, která ukládala provozovatelům kin povinnost kontrolovat bezinfekčnost návštěvníků. Nejvyšší správní soud v rozsudku ve věci sp. zn. 9 Ao 20/2021-59 zveřejněném 25. října 2021 částečně vyhověl návrhu Asociace provozovatelů kin, Unie filmových distributorů a společnosti D-cinema. Vzhledem ke změnám opatření a vývoji judikatury však má rozhodnutí jen omezený přesah k nynější situaci.

 

Soud se blíže nezabýval tím, zda je správné, aby bezinfekčnost kontrolovali právě pořadatelé kulturních akcí. O nezákonnosti rozhodl v podstatě jen proto, že sporná část opatření odkazovala na jinou, kterou soud zrušil už dříve. Šlo o pasáž, která jako podmínky vstupu stanovila očkování, potvrzení o prodělané nemoci nebo negativní test, ale nikoliv laboratorně potvrzené protilátky proti covidu-19.

„Pravidlo nařizující provozovatelům kin (organizátorům filmových představení) kontrolovat splnění podmínek, které soud již označil za nezákonné (a v případě jejich nesplnění diváky do kina nevpustit), je tak již z tohoto důvodu též nezákonné,“ stojí v rozhodnutí.

NSS během letošního roku opakovaně rozhodl, že některá koronavirová opatření byla v rozporu se zákonem a kritizoval Ministerstvo zdravotnictví například právě za to, že nestavělo laboratorně prokázané protilátky na stejnou úroveň jako například očkování. Judikatura se ale vyvíjí, minulý týden soudci zamítli návrh na zrušení obdobné pasáže v jednom z novějších opatření. Akceptovali doplněné vysvětlení ministerstva, že přítomnost protilátek neznamená automaticky imunitu.

„Na rozdíl od věcí dříve projednávaných již není pochybnost o tom, na základě jakých kritérií odpůrce favorizuje očkované proti osobám s naměřenými protilátkami. Odpůrce stanovuje odlišné podmínky na základě toho, že protilátka jako taková není způsobilá stanovit individuální imunitu jedince, přičemž výsledek testu na protilátky sám neříká nic o ochraně jedince proti zmiňovanému onemocnění,“ uvedl minulý týden soudce JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Zdroj: ČTK; NSS
Foto: canva.com

 

Go to TOP