NSS zveřejnil souhrnnou informaci k podáním týkajícím se voleb do PS

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu je posuzování návrhu na neplatnost volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V pátek 22. října v 16:00 hodin uplynula desetidenní zákonná lhůta pro podávání návrhů. K tomuto termínu obdržel NSS celkem 210 volebních stížností. Vše, co Nejvyššímu správnímu soudu dojde po této lhůtě, bude bez dalšího vyřizování odmítnuto.

 

Z uvedeného počtu volební senát v čele s jeho předsedou JUDr. Tomášem Langáškem, LL.M., již 32 stížností odmítl nebo odložil či vyřídil jiným způsobem. Odmítnuty byly stížnosti předčasně podané. Odložena byla podání, jež vůbec nelze za volební stížnost považovat, a podání anonymní či nepodepsaná.

V naprosté většině případů není ze stížnosti zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatel domáhá, a proto musí volební senát pisatele usnesením vyzývat k tomu, aby obratem odstranili vady svého návrhu.

Počet stížností je bezprecedentní, letos je třikrát vyšší než před čtyřmi lety. Stížnosti se často opakují podle stejného vzoru pravděpodobně šířeného po sociálních sítích. Kladu si otázku, jaký to má smysl. Nicméně i tuto situaci určitě zvládneme a zákonným lhůtám dostojíme,“ uvedl Tomáš Langášek.

K obsahu podání lze v tuto chvíli souhrnně uvést, že v mnoha podáních pisatelé vyjadřují nesouhlas se změnou volebního systému, než jaký byl při minulých volbách, kritizují možnost spojení stran do koalic ve volbách, dále jim vadilo, že museli mít rouškou zakrytý obličej ve volební místnosti nebo naopak, že volební komise nežádala odkrytí obličeje voliče, aby zkontrolovala jeho totožnost. Další stížnosti směřují na média a zejména na Českou televizi, která podle nich neumožnila spravedlivý přístup stranám a hnutím pro předvolební prezentaci.

Jednu z volebních stížností podaly společně Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. Navrhují vyslovit neplatnost volby Ing. Ondřeje Babky, kandidáta ANO 2011 v Jihočeském kraji, Karly Maříkové, kandidátky SPD v Karlovarském kraji, a MUDr. Jaroslava Dvořáka, kandidáta SPD ve Zlínském kraji. Místo nich navrhují prohlásit za zvolené poslance kandidáta volební koalice Piráti a Starostové v Kraji Vysočina Ing. Miloně Slabého, kandidátku SPD v Jihomoravském kraji Mgr. Petru Svedíkovou Vávrovou, MBA, a kandidáta SPD v Olomouckém kraji Ing. Pavla Jelínka, PhD.

Zákonem stanovená dvacetidenní lhůta pro rozhodování končí ve čtvrtek 11. listopadu 2021.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: NSS 

 

Go to TOP