Olomoucká právnická fakulta oslavila 30 let od svého založení

Exkluzivně pro AD

Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se 29. září uskutečnilo slavnostní shromáždění, kterým vrcholily oslavy 30 let založení jedné z mladších právnických fakult v České republice. Zákonem byla sice Právnická fakulta v Olomouci zřízena jako součást Univerzity Palackého již v roce 1946, ke skutečnému založení však z dodnes neznámých důvodů po válce nedošlo. Až v lednu 1991 byla na návrh tehdejšího rektora, prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc. právnická fakulta skutečně obnovena a do prvního ročníku ve studijním roce 1991–1992 bylo přijato prvních šest desítek studentů.

 

 

Právnická fakulta v Olomouci musela od počátku přesvědčit o smysluplnosti své existence, což by se nepodařilo bez nadšení, nesmírného úsilí „otců zakladatelů“, kterými byli již zmíněný první polistopadový rektor, profesor PhDr. Josef Jařab, CSc. a první děkan právnické fakulty docent JUDr. Miroslav Liberda. Stejně tak pozdější boj o udělení řádné akreditace prověřil správnost, opodstatněnost a kvalitu právnického studia v Olomouci.

Setkání mnoha pamětníků, absolventů, členů akademické obce, dnes úspěšných ve všech oblastech – advokacii, soudnictví, diplomacii i jiných oborech širší justice a státní administrativy i legislativy – bez jakýchkoli pochybností dalo nejlepší odpověď na to, jak kvalitní právní vzdělání právnická fakulta poskytuje.

Na revoluční a nejisté začátky olomouckých práv v roce 1991 zavzpomínali hlavně bývalý rektor profesor Josef Jařab a jeden z prvních absolventů JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, jehož profesní život je s právnickou fakultou i univerzitou v Olomouci pevně spojen. Profesor Jařab připomněl vtipně a s nadhledem „okupační boj“ o budovu právnické fakulty, která byla před rokem 1989 obávaným sídlem Okresního výboru KSČ. Dokonce současná modernizovaná slavnostní aula olomouckých práv je původně sálem, kde se konaly opulentní sjezdy KSČ…

Součástí jubilejního shromáždění bylo slavnostní otevření modernizované knihovny a její dedikace JUDr. Miladě Horákové a také odhalení pamětní desky prvnímu děkanovi právnické fakulty docentu JUDr. Miroslavu Liberdovi, který vedl fakultu v období let 1991–1998. Nejlepším vyjádřením úcty a trvalé vzpomínky na tohoto obdivuhodného člověka renesančního střihu je iniciativa vděčných absolventů. Myšlenka mít hmatatelnou vzpomínku na děkana Liberdu prvotně napadla absolventy JUDr. Pavla Sladkého (dříve zástupce velvyslance ČR na Slovensku, dnes vrchního radu na MZV ČR) a JUDr. Kamilu Bubelovou, Ph.D., která vyučuje na právnické fakultě UP. S podporou vedení fakulty, zejména proděkanky JUDr. Renáty Šínové, Ph.D., se podařilo oslovit absolventy a příznivce, získat finanční prostředky a uměleckou plastiku vytvořit. Je také namístě zmínit, že nejštědřejším dárcem se stal olomoucký advokát Mgr. Ilja Spurný (s JUDr. Kamilou Bubelovou na snímku).

Z prvních nejistých krůčků olomoucké právnické fakulty, u jejichž začátků jsem měla tu čest být přítomna, vyrostla sebevědomá respektovaná fakulta s pevným postavením v oblasti kvalitního právního vzdělávání. Nezbývá, než jí popřát hodně úspěchů do budoucna.


JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M, členka představenstva ČAK, regionální představitelka ČAK Regionu Střední Morava

 

Go to TOP