Advokát SD EU se postavil proti Volkswagenu ve sporu kolem emisí

Ze stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU Athanasiose Rantose ze dne 23. září ve věcech sp. zn. C-128/20, C-134/20C-145/20) vyplývá, že instalace softwaru používaného německou automobilkou Volkswagen, který mění množství vypuštěných emisí znečišťujících plynů vozidel na základě venkovní teploty a nadmořské výšky, je v rozporu s právem EU a takové vozidlo není v souladu s kupní smlouvou ve smyslu směrnice 1999/44. K jeho doporučení nyní při svém rozhodování o věci přihlédne unijní soud.

Kauza se týká několika případů projednávaných u rakouských soudů. Majitelé automobilů s tímto softwarem v soudních řízeních požadují vrácení kupní ceny. Rakouské soudy proto požádaly Soudní dvůr EU o vyjádření k tomu, zda software představuje nezákonný systém pro manipulaci s emisemi.

Generální advokát Rantos dospěl k závěru, že software za běžných podmínek snižuje účinnost systému pro kontrolu emisí. Používání tohoto softwaru podle něj proto nelze ospravedlnit snahou o ochranu motoru.

Software podle zprávy agentury Reuters vypíná systém snižující emise oxidů dusíku, pokud se venkovní teplota nepohybuje v rozmezí od 15 do 33 stupňů, nebo pokud se vůz nachází v nadmořské výšce přes 1000 metrů.

Jestliže Soudní dvůr EU advokátův názor zohlední ve svém verdiktu, bude to znamenat další ránu pro automobilku Volkswagen, která již v roce 2015 přiznala manipulace s emisemi naftových vozů.

Zdroj: ČTK; SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP