Za nedodržení vzdálenosti při objíždění cyklistů bude od ledna hrozit pokuta

Motoristé budou muset od ledna 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti půldruhého metru. Za porušení bude hrozit pokuta až 2 000 korun. Novelu zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila se senátními změnami ve středu 15.  září Poslanecká sněmovna.

 

V souladu s novelou budou muset motoristé objíždět cyklisty ve vzdálenosti, která odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku. Odpůrci předepsané vzdálenosti poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha místních silnicích dodržovat ani kontrolovat.

Senát doporučil zmírnění sankcí za porušení nového pravidla, které mělo původně platit od července letošního roku. Řidič měl za nedodržení vzdálenosti podle prvotní sněmovní verze dostat pokutu až 10 000 korun, zákaz řízení na půl roku a mohlo mu být odebráno sedm bodů. Senát ale snížil pokutu na maximálně 2 000 korun, pokud řidič cyklistu neohrozí.

Novela má také umožnit odebrání bodů řidičům, pokud by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. Zavádí i faktický zákaz provozování takzvaných pivních kol. Senát odmítl umožnit odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Doporučil novelu naopak doplnit o právo obcí vyžádat si odtah autovraků a o právo poskytovatelů domácí péče parkovat po nezbytně dlouhou dobu na místech se zákazem stání, což zatím mohou například službu konající lékaři.

Prvotním cílem novely byla pouze snaha umožnit strážníkům, aby mohli pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci pouze postoupit podezření z takového přestupku do správního řízení. Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému.

Novely zákona nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Díky novele zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, kterou sněmovna projednala a schválila ve stejný den, by nově mohli policisté a celníci získat právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu za dřívější dopravní přestupek, a to v hotovosti nebo kartou. V případě, že by nedoplatek neuhradil, mohli by mu na místě odebrat registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku. Následně by informovali provozovatele vozu. Obdobnou pravomoc budou mít v budoucnu i obecní strážníci. Týkat se bude neuhrazených pokut, které za porušení dopravních předpisů uložily obce. Špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky vede podle Ministerstva vnitra v současné době k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu.

Do předlohy se dostaly i některé pasáže z jiné vládní policejní novely, jejíž projednávání sněmovna koncem ledna přerušila. Upravují například zásahy proti bezpilotním systémům, odnětí věci a rušení provozu elektronických komunikací.

Prosazena byla i úprava, podle které by Nejvyšší soud mohl rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona v neveřejném zasedání i v jiných případech než jen tehdy, když je zamítá. Zefektivnilo by to činnost soudu.

Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP