Poslanci schválili novely energetického zákona i o podporovaných zdrojích

Aktualizováno

Dodavatelé energií budou muset informovat zákazníky adresně o změnách ceny. Sněmovna to dne 14. září schválila v rámci senátních úprav novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která má rozšířit ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Sněmovna o tom rozhodla navzdory varování velkých dodavatelů elektřiny a plynu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, že změna může znamenat zdražení energií.

 

Novela energetického zákona, která je namířená proti takzvaným energošmejdům, zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelskou činnost v energetice stanoví jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Podle sněmovní verze nemusely mít zprostředkovatelskou licenci společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé. Senátní verze, jejíž přijetí podpořil i ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, zavádí povinnost mít licenci i pro tyto firmy.

Dodavatelé energií budou muset podle přijaté verze spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude už stačit, aby změnu zveřejnili na internetu. Předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil odmítl tvrzení dodavatelů energií, že změnu ceny budou muset posílat doporučenými dopisy a náklady pak promítnou do ceny energií. Firmy ČEZ, E.ON, innogy a Pražská energetika tyto náklady v dopise poslancům vyčíslily na zhruba 60 milionů korun ročně. Vystrčil namítl, že informaci o změně ceny lze zákazníkovi poslat e-mailem nebo obyčejným dopisem. „Povídání o tom, že budu muset zdražit energii, protože budu posílat doporučené dopisy, to je fakt neuvěřitelný,“ uvedl předseda Senátu.

Senátní verze počítá také s tím, že například malí podnikatelé, živnostníci nebo obce, které pronajímají obecní byty, by mohli smlouvy vypovídat okamžitě bez prodlevy. Půjde třeba o situaci, kdy se někdo odstěhuje z obecního bytu. Senátní podoba novely umožní i to, že například osoba blízká bude moci ve své rodině pomoci nasmlouvat dodávku energií, ale nesmí to být podnikatelská činnost.

Nově by také mělo být možné zprostředkovatelskou smlouvu vypovědět bez postihů nebo finančních úplat, pokud nepůjde o náhrady spojené s vypovězením smlouvy. Zákazník bude mít také právo vědět, kdy přesně mu končí závazek ze smlouvy, a dodavatel bude mít povinnost mu to sdělit.


Sněmovna schválila 15. září také pozměňovací návrh Senátu k novele zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie s tím, že o přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude rozhodovat vláda. Takzvané vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje se bude během trvání podpory pohybovat od 8,4 procenta do 10,6 procenta.

Novela také počítá s vyšším zdaněním solárních elektráren. Elektrárny z roku 2009 dosud odvodu nepodléhaly, nově na ně dopadne odvod u výkupní ceny ve výši deseti procent a u zeleného bonusu ve výši 11 procent. Elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2010 pak vzrostou odvody na 20 a 21 procent. Na podporu solárních elektráren loni v Česku podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) šlo 29,1 miliardy korun.

Novely energetického zákona i zákona o podporovaných zdrojích energie nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP