URA zhodnotila svou činnost a diskutovala o řešení krizových situací

Unie rodinných advokátů uspořádala – v rámci své schůze konané dne 9. září 2021 v prostorách pražské Adrie – seminář týkající se aktuálních otázek řešení krizí v rodině, který byl otevřený i pro širokou odbornou veřejnost.

 

Úvodní slovo patřilo prezidentce Unie JUDr. Daniele Kovářové, která seznámila přítomné s programem schůze, výsledky činnosti Unie, zejména pak s činností Koroporadny, jež byla aktivní a velmi nápomocná od prvních dní koronavirové krize v loňském roce. Členové korotýmu zodpověděli za tu dobu více než deset tisíc dotazů, za což jim patří velké poděkování.

Následně pak předala slovo třem řečníkům, kteří vystoupili se zajímavými a přínosnými referáty.

Mgr. Kamila Bobysudová se ve svém příspěvku zaměřila na stále poměrně dosti opomíjené téma psychického domácího násilí. Za něj u českých soudů podle jejího dotazu na Soudcovskou unii nepadl dosud žádný rozsudek, přitom následky na obětech mohou být někdy i mnohem závažnější než u násilí fyzického. Na anonymizovaném případu z praxe poukázala na to, co vše lze pod domácí násilí podřadit. Další řečník PhDr. Oswald Schorm pak téma posunul k problematice alkoholismu v rodině, a obě témata pak na příkladu párové terapie shrnul Mgr. Pavel Rataj.

V rámci následné diskuse se přítomní shodli na tom, že je velmi přínosné pro řešení krizových situací, když například oba rozvádějící se manžele zastupují advokáti sdílející hodnoty Unie rodinných advokátů či – jak poznamenala JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. – když se snaží najít řešení rozvodové situace oba manželé přímo u jednoho advokáta, který jim nastíní možná řešení.

Další rodinně právní témata byla pak řešena i při neformální následné části setkání členů URA.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP