Soudní dvůr EU rozšířil ochranu, kterou poskytuje označení „šampaňské“

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil ve čtvrtek 9. září rozsudek C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, v němž podpořil francouzské výrobce šampaňského, kteří bojují za větší ochranu tohoto alkoholického nápoje. Sdružení výrobců podniklo právní kroky proti španělskému termínu „champanillo“, který podle něj porušuje právní ochranu názvu, jenž šampaňské odvozuje od stejnojmenného regionu. Soudní dvůr EU uvedl, že označení porušuje chráněné označení původu.

 

Sdružení Comité interprofessionnel du vin de Champagne usiluje o to, aby řetězec tapas barů ve Španělsku nesměl na cedulích a sociálních sítích používat označení „champanillo“, které ve španělštině znamená „malé šampaňské“. Označení šampaňské víno se smí používat jen u sektů vyrobených ve Francii v oblasti Champagne.

Obchodní soud v Barceloně požadavek sdružení zamítl. Cedule s nápisem „champanillo“ podle něj neoznačovala alkoholický nápoj, ale vztahovala se k prostorám určeným ke stravování a k výrobkům, které nejsou právně chráněné.

Sdružení se proti rozhodnutí odvolalo k provinčnímu soudu v Barceloně, který požádal Soudní dvůr EU o pokyny, zda se známky chráněného původu, jakou má šampaňské, vztahují kromě výrobků i na služby. Podle Soudního dvora EU se k nim vztahují a byly navrženy tak, aby poskytovaly záruku kvality vzhledem k zeměpisnému původu a zabránily třetím stranám, které se snaží profitovat z pověsti těchto výrobků.

Soudní dvůr EU uvedl, že termín „champanillo“ vyvolává v představách průměrného evropského spotřebitele jasnou spojitost se šampaňským, a porušuje proto chráněné označení původu.

Soudní dvůr EU ve svém rozsudku konstatoval:

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, musí být vykládán v tom smyslu, že chrání chráněná označení původu (CHOP) před jednáními souvisejícími jak s výrobky, tak se službami.

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že „použití[…] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení zaprvé nevyžaduje jako nezbytný předpoklad, aby výrobek s CHOP a výrobek nebo služba, na které se vztahuje sporné označení, byly totožné nebo podobné, a zadruhé je prokázáno, jestliže užívání názvu vytváří v mysli průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného evropského spotřebitele dostatečně přímou a jednoznačnou vazbu mezi tímto názvem a dotčeným CHOP. Existence takové vazby může plynout z vícera okolností, a to zejména z částečného zahrnutí chráněného označení, z fonetické a vzhledové podobnosti obou názvů a z toho vyplývající obdobnosti, a dokonce i z absence těchto okolností, z pojmové blízkosti mezi CHOP a dotčeným názvem nebo i z podobnosti mezi výrobky, na které se vztahuje totéž CHOP, a výrobky nebo službami, na něž se vztahuje tentýž název.

Článek 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínkou „použití[…] názvů, které [označení] evokují“ podle tohoto ustanovení není učinění závěru o nekalé hospodářské soutěži, jelikož toto ustanovení zavádí specifickou samostatnou ochranu, která se použije nezávisle na ustanoveních vnitrostátního práva o nekalé hospodářské soutěži.

 

Definitivní rozhodnutí spočívá na provinčním soudu v Barceloně.

 

Francouzští výrobci šampaňského v současné době bojují i proti novému ruskému zákonu, který nutí zahraniční výrobce přidávat na lahve šampaňského označení „šumivé víno“. Výrobci ruského šumivého vína přitom mohou nadále používat termín šampaňské. Výrobci proto vyzvali k zastavení vývozu nápoje do Ruska.

 

Celé znění rozsudku naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP