Notářská komora ČR: Počet uzavřených manželských smluv znovu roste

Manželskou či předmanželskou smlouvu podepsalo za letošní první pololetí 5316 párů. Je to o 581 smluv více než ve stejném období loňského roku, uvedla Notářská komora ČR. Za loňským poklesem zájmu o úpravu manželského majetkového režimu stála podle notářů skutečnost, že lidé kvůli pandemii onemocnění covid-19 rušili plánované svatby.

Notářská komora vede statistiku předmanželských a manželských smluv od roku 2014. V loňském roce poprvé zaznamenala pokles počtu jejich uzavření, do té doby zájem každoročně rostl. Zatímco předloni se pro tento krok rozhodlo 10 891 párů, loni jich bylo celkem 10 581.

„Předpokládáme, že se postupně vrátíme k situaci před pandemií, protože ochrana majetku formou úpravy manželského majetkového režimu je podle statistiky Notářské komory pro občany velmi důležitá,“ řekl prezident komory Mgr. Radim Neubauer.

Celkový počet smluv upravujících manželský majetkový režim zahrnuje jak předmanželské smlouvy, které si lidé sjednávají před uzavřením manželství, tak manželské smlouvy podepsané již sezdaným párem. Smlouvu může sepsat pouze notář.

Mezi zájemci jsou i rozvedení lidé, kteří vstupují do dalšího manželství. Smlouvu s novým partnerem podle notářů většinou podepisují na základě špatné zkušenosti s dělením majetku po předešlém vztahu, kdy smlouvy neměli. Výjimkou nejsou ani ti, kteří chtějí prostřednictvím úpravy manželského majetkového režimu zajistit majetek pro své děti z minulého vztahu.

Smlouvou se lze ochránit před odpovědností za partnerovy dluhy – ať již existujícími, nebo těmi, které mají teprve vzniknout. Lze v ní také určit, zda budou manželé nabývat po svatbě majetek dohromady, nebo se ze společného jmění něco vyloučí. Manželé ji mohou využít i v případech, kdy jeden z nich začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny, včetně dětí.

Počet uzavřených manželských smluv:

Rok Počet smluv
2014 7612
2015 8814
2016 9795
2017 10 188
2018 10 631
2019 10 891
2020 10 581
1. pololetí 2021   5 316

Zdroj: Notářská komora ČR
Foto: canva.com

 

Go to TOP