Ombudsman: Příspěvky pro přechodné pěstouny by se měly zvýšit

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček se dlouhodobě zabývá problematikou odměn pěstounů. V rámci legislativních doporučení za rok 2020 doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvky pro pěstouny zvedla ze stávajících 20 000 korun měsíčně pro pěstouny pečující o jedno dítě na 27 000 korun. Úměrně tomu by se měly zvýšit i odměny pro pěstouny pečující o více dětí. V případě péče o děti s postižením navrhl ombudsman příspěvek 36 000 korun.

 

Aktuálně projednávaný vládní návrh zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, počítá se zvýšením odměny na 22 000 korun, a to jednotně pro všechny pěstouny na přechodnou dobu bez ohledu na náročnost poskytované péče. „Ochránce tyto úpravy považuje za zásadní krok zpět s ohledem na diskutovanou potřebu podpory pěstounské péče. Domnívá se, že je naopak třeba podporovat stávající pěstouny a získávat další, upozorňuje Stanislav Křeček v doporučení v rámci Souhrnné zprávy za rok 2020.

Podle ombudsmana by schválení nižších příspěvků znamenalo úbytek pěstounů na přechodnou dobu. To není žádoucí ani v souvislosti se závazkem České republiky deinstitucionalizovat péči o malé děti, tedy neumisťovat je do kojeneckých ústavů.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dále argumentuje: „Na pěstouny na přechodnou dobu jsou kladeny vysoké nároky, co se týče jejich odborné přípravy, profesionality, nutnosti spolupráce s ostatními zainteresovanými úřady a institucemi. Musejí být připraveni ze dne na den přijmout dítě do (krizové) péče a mají se mu věnovat na plný úvazek. Proto nemohou zpravidla vykonávat běžné zaměstnání, a právě výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je jejich jediným zdrojem příjmu.“

K vládnímu návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí se v Poslanecké sněmovně P ČR sešlo na 70 pozměňovacích návrhů. Schvalování předlohy o růstu odměn pěstounů a státních příspěvků na dítě pro klokánky a podobné azylové domy však poslanci ve středu 28. července přerušili a nedokončili, stejně tak jako projednávání novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP