Syndrom vařené žáby

„Obhajoba není součástí obžaloby,” zasní se prokurátor v jednací síni, a skončí za svá slova na nucených pracích v kladenské Poldovce. Píší se padesátá léta. Zuří nejtužší bolševická diktatura. Scéna je z filmu Skřivánci na niti z roku 1969, ve kterém si střihl hlavní roli Václav Neckář, v té době frontman skupiny Golden Kids. Golden Kids skončili rok poté, se zákazem vystupování Marty Kubišové. Za filmem zaklapla pancéřová vrata trezoru. Starší z nás si vzpomenou proč.

Slova filmového prokurátora Leoše Suchařípy se zdají být logická a samozřejmá. Za totality ovšem neplatí. Obhájce je považován za někoho a priori podezřelého. Tedy pokud se rychle nezmění v pomocníka státní moci při odhalování trestné činnosti a usvědčování skutečných, domnělých, a zpravidla předem vybraných podezřelých. Prašť jako uhoď. Když se kácí les, padají třísky. Právě pro otevřený pohled do očí diktatury proletariátu ukrývaly film Skřivánci na niti 20 let chladné stěny trezoru.

Všechny totality mají jedno společné. Vnímají advokáty jako potenciální narušitele státní moci.

Proč? Protože advokát, který je nezávislý na státu, může hájit svého klienta i proti politickým a ekonomickým zájmům vládnoucí garnitury nebo dominantního diktátora. A to se nehodí do krámu. Je těžké zakleknout na někoho, kdo se může právně bránit.

Přístup státní moci k nám advokátům slouží jako lakmusový papírek, který indikuje nástup totality. Myslím, že takový lakmusový papírek potřebujeme. Totalita v dnešní době nepřichází hlavním vchodem, jako v únoru 1948, ale postranními vrátky. Prosakuje do společnosti pomalu a postupně narůstá.

Dnes nejsme ohroženi státním převratem a lidovými milicemi, ale syndromem vařené žáby.

Žába hozená do horké vody hned vyskočí ven. Žába ve vodě ohřívané pomalu z ní nevyskočí, a říká si: „je sice teplo, ale ještě to jde, ještě není nejhůř…“ – a uvaří se.

Co nám tedy hlásí lakmusový papírek? Zhodnoťte sami:


Test první

Advokát končí v cele předběžného zadržení proto, že informuje svého klienta, že mu hrozí jako obviněnému vzetí do vazby.

Zjistí to jako jeho obhájce z trestního spisu, do kterého má právo nahlížet jak on, tak jeho klient. Ve spise narazí na záznam o vazbě spoluobviněného, dá si dohromady, že 1 + 1 jsou 2, informuje klienta, že mu taky hrozí vazba, a sám za to skončí v CPZ-ce s obviněním z napomáhání trestné činnosti.

Tento případ projednávalo minulé představenstvo České advokátní komory v rámci agendy rozhodování o pozastavení výkonu advokacie z důvodu trestního stíhání. Rozhodlo, že advokátovi výkon advokacie nepozastavuje. Advokát byl později soudem zproštěn obžaloby. 


Test druhý

Několik advokátů je právě teď trestně stíháno za to, že poradili svým klientům, že mohou využít svého ústavního práva nevypovídat.

Tyto případy projednávalo na svém zasedání současné představenstvo České advokátní komory, stíhaným advokátům opět nepozastavilo výkon advokacie a veřejně odsoudilo postup policejních orgánů – zde.    


Test třetí

Advokát I. J. Pavlov, obhájce novináře Safronova (který byl v červenci 2020 obviněn z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou a od té doby je ve vazbě), a zastánce hlavního kritika Kremlu, Alexeje Navalného, byl jako obhájce sám obviněn, a to podle dostupných informací také jen z důvodu plnění svých profesních povinností.

Případem stíhání advokáta Pavlova se opět zabývalo představenstvo České advokátní komory, vyjádřilo nad ním znepokojení a veřejně upozornilo na stále častější útoky a zásahy do nezávislosti advokátní profese a jednotlivých advokátů, zahrnující výhružky, zastrašování a zasahování do výkonu profesních povinností advokátů – zde.

Mám silný dojem, že se nám lakmusové papírky začínají barvit dočervena. Hlavním úkolem nového vedení advokátní komory bude boj o zachování záruk svobodné a nezávislé advokacie.

Když neuspějeme, staneme se svědky vaporizace práva. Naši klienti a naše děti se o nás budou moci opřít asi tak stejně, jako o vařené žáby.

Autor: JUDr. Michal Žižlavský, stávající člen představenstva ČAK, člen uskupení Kandidátka 21

Go to TOP