SD EU: Disciplinární režim polských soudců odporuje právu EU

Disciplinární režim polských soudců je v rozporu s právem Evropské unie. Ve vleklém sporu o justiční reformu prosazenou polskou konzervativní vládou o tom dnes, 15. července 2021, rozhodl Soudní dvůr EU. Podle nejvyššího orgánu unijní justice existují pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti polské disciplinární komory, která vede se soudci kárná řízení. Polský Ústavní soud naopak ve středu rozhodl, že dřívější předběžná opatření, kterými unijní soud nařídil přerušit práci zmíněné komory, odporují polské ústavě.

Polsko před unijním soudem zažalovala Evropská komise, podle níž Varšava v souvislosti s disciplinárním řádem soudců neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU. Soud dal dnes všem námitkám komise za pravdu a shledal v polském systému řadu problémů.

Disciplinární komora podle soudců v Lucemburku „neposkytuje veškeré záruky nestrannosti a nezávislosti a zejména není chráněna před přímým či nepřímým vlivem polské zákonodárné a výkonné moci“.

Kárný režim navíc podle unijního soudu umožňuje, aby běžná rozhodnutí soudců byla vnímána jako disciplinární prohřešky, čímž na ně umožňuje vyvíjet tlak.

Komora se stala součástí několikaletého sporu o reformu polské justice, která podle Bruselu podkopává nezávislost polského soudnictví. Unijní soudci již případy spojené s reformou na podnět EK posuzovali několikrát. Dospěli mimo jiné k závěru, že zákon snižující důchodový věk soudců je v rozporu s unijním právem. Stejně zhodnotili i normu, jež umožňuje polské vládě zasahovat do složení nejvyššího soudu.

Polská vláda námitky komise podporované řadou členských států odmítá jako zasahování do svrchovanosti země. Polská justice má v těchto dnech ve vlastní reakci na spor rozhodnout o tom, zda je unijní právo nadřazené polské ústavě či nikoli. Rozpravu na toto téma, nastolené premiérem Morawieckým, zahájil 13. července ústavní soud a měl v ní dnes, 15. července, pokračovat. Nakonec se rozhodl počkat s vydáním nálezu a rozpravu odvolal bez uvedení důvodů. Z programu soudu vyplývá, že rozhodnout má 3. srpna.

Zdroj: ČTK; SD EU
Foto: SD EU

Go to TOP