EK ČR zpřístupnila na svém webu vzor návrhu na odklad exekuce

Na základě událostí posledních dnů – konkrétně v reakci na působení ničivého tornáda na jižní a střední Moravě – se Exekutorská komora ČR rozhodla zpřístupnit na svých webových stránkách vzor návrhu na odklad exekuce. Chce tak co nejvíce usnadnit situaci osobám v exekuci, které byly tornádem postiženy.

 

Exekutorská komora ČR se i nadále bude snažit být maximálně nápomocna řešení situace lidí, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, o čemž prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík informoval i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Prezident Exekutorské komory ČR dále zopakoval, že současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. V této souvislosti informoval, že vzor návrhu na odklad exekuce najdou žadatelé na www.ekcr.cz v sekci Poradny, záložka vzory a formuláře. Přímý odkaz je https://www.ekcr.cz/1/poradny/2865-vzory-a-formulare.

Exekutorská komora je připravena spolupracovat i s neziskovými organizacemi, zejména s těmi, které se podílejí na organizování pomoci, aby spolu s nimi přispěla k řešení nelehké situace lidí postižených tornádem. S některými organizacemi je již v přímém kontaktu. Prezident Komory vyjádřil přesvědčení, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledňována. V tomto duchu ostatně vydala Komora i doporučení směrem k soudním exekutorům.

Exekutorská komora ČR ujišťuje, že výplaty pojistných plnění určených na úhradu vzniklých škod postihovat soudní exekutoři nemohou. Exekuci by neměly podléhat ani finanční prostředky, o nichž zvláštní zákony nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že mohou být použity jen na určené účely, což se týká i darů nebo příspěvků ze sbírek. Podobně se to bude týkat i materiální pomoci postiženým lidem. Je nicméně důležité, aby žadatelé předem oznamovali poskytovatelům pomoci, že jsou v exekuci, a poté kontaktovali příslušného exekutora. Uvědomujeme si všichni, že postižení lidé mají nyní jiné problémy, proto jim nabízíme tuto formu pomoci.

Exekutorská komora sama zorganizovala finanční sbírku mezi soudními exekutory a v brzké době finanční prostředky budou odeslány některé z neziskových organizací, pomáhající lidem, které postihla přírodní katastrofa.

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: EK ČR

Go to TOP