Zákon o elektronizaci zdravotnictví umožní sdílet dokumentace pacientů

Pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními nastavuje vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, který dnes, tedy 7. července 2021, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Podle jedné z úprav chce zkrátit z navrhovaných deseti na pět let přechod na jednotný elektronický standard.

 

Žádné centrální úložiště, kde by se ukládala zdravotní dokumentace pacientů, se s novým zákonem neplánuje. Dokumentace bude uložena pouze u lékařů jako tomu je dosud. Ti ji ale budou moci v zabezpečené podobě sdílet. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí mimo jiné propojení poskytovatelů zdravotních služeb.

Jádrem systému budou tři kmenové registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) – registr poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Ty budou propojeny v neveřejný celek, do kterého budou moci vstupovat jen oprávněné osoby při zachování ochrany osobních údajů. Každý přístup bude zaznamenán.

Zdravotníci budou moci systém využívat s osobním certifikátem, zaručeným elektronickým podpisem, časovým razítkem nebo elektronickou pečetí pro sdílení dokumentů. Užívání nástrojů zákona bude podle dřívějších informací pro zdravotníky dobrovolné, účastníci ale budou muset dodržovat nastavená pravidla.

Pacienti budou mít – přes Portál elektronického zdravotnictví – přístup k tomu, jaké informace jsou o nich v registrech vedeny. Výpis bude možné získat také prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.

Předlohu zákona o elektronizace zdravotnictví dostane nyní k posouzení Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP