Novou soudkyní Tribunálu Evropské unie byla jmenována Maja Brkan

Rozhodnutím zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 27. května 2021 byla dne 6. července 2021 paní Maja Brkan jmenována soudkyní Tribunálu Evropské unie. Členkou Tribunálu bude do 31. srpna 2025.

 

U příležitosti nástupu paní Maji Brkan do funkce se v sídle Soudního dvora EU konalo slavnostní zasedání.

 

Maja Brkan, nová soudkyně Tribunálu EU

Životopis Maji Brkan

 • narozena v roce 1979
 • diplom v oboru právo na univerzitě v Lublani (2003)
 • master v oboru právo na univerzitě v New Yorku (2004)
 • doktorát v oboru právo na univerzitě v Lublani (2007)
 • právnička-lingvistka na Soudním dvoře Evropské unie (2004–2005)
 • stážistka na Soudním dvoře v kabinetu soudce Ó Caoimha (2005)
 • justiční čekatelka u odvolacího soudu v Lublani (2005–2006)
 • právní asistentka (2007–2008), poté referendářka u Soudního dvora v kabinetu generální advokátky V. Trstenjak (2008–2011) a soudce M. Ilešiče (2011–2013)
 • asistentka (2013–2018), poté docentka (od roku 2018) práva Evropské unie na univerzitě v Maastrichtu
 • zástupkyně ředitele Centra evropského práva univerzity v Maastrichtu (2017–2020)
 • koordinátorka programu „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management“ (master v oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a správy údajů) v Evropském centru ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti univerzity v Maastrichtu (2021)
 • vyučující na univerzitě v Pekingu (2014)
 • zástupkyně vydavatele European Data Protection Law Review (Revue evropského práva na ochranu osobních údajů) (2015–2021)
 • členka redakčního výboru EU Law Live (od roku 2020)
 • od 6. července 2021 soudkyně Tribunálu

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: majabrkan.eu a curia.europa.eu

Go to TOP