Reakce EK ČR na informace k exekucím obyvatel oblastí zasažených tornádem

V médiích se v posledních dnech objevují informace o tom, že stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě, jsou v exekucích. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exekucích, ale údaje o jejich skutečném počtu nelze ověřit.

 

Zatím žádný takový případ nebyl zaznamenán. Nicméně současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. Navíc pokud jde například o výplatu pojistného na úhradu vzniklých škod, takové plnění postihnout exekutor ani nemůže. Podobné to bude i u ostatních forem pomoci, ať už finanční nebo materiální.

Exekutorská komora ČR je přesvědčena, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledněna. V tomto duchu vydala Komora vydala doporučení pro soudní exekutory.

V současné době organizuje Exekutorská komora ČR mezi soudními exekutory sbírku – finanční pomoc bude v nejbližší době odeslána k těm nejpotřebnějším obyvatelům oblastí postižených tornádem.

 

Exekutorská komora ČR
Foto: canva.com, EK ČR

 

Go to TOP