Příprava seznamu znalců i evidence jejich úkonů nabrala další zpoždění

Ministerstvo spravedlnosti stále nemá k dispozici nový elektronický seznam soudních znalců a tlumočníků ani elektronickou evidenci jejich úkonů. S oběma databázemi přitom počítají zákony účinné od počátku letošního roku. Úřad na jaře odhadoval, že budou hotové do konce června. Mluvčí ministerstva Mgr. Vladimír Řepka uvedl, že aplikace k vyhledávání znalců i tlumočníků bude dostupná od posledního čtvrtletí letošního roku a evidence úkonů až od roku 2022.

„Ministerstvo nyní intenzivně spolupracuje s dodavatelem systému na vyjasnění otevřených otázek za účelem co nejrychlejšího dodání systému,“ sdělil mluvčí Řepka. „Již počátkem roku jsme na nově zřízeném portálu pro znalce informovali, že do doby zprovoznění evidence znalci v souladu s principem ‚nemožné nezavazuje‘ nemohou být postiženi za neprovádění zápisů do evidence podle nového předpisu. Znalci tak v současné době pokračují v evidování znaleckých posudků dosavadním způsobem, tj. ve znaleckém deníku,“ podotkl mluvčí.

Zdržení při zprovoznění elektronické evidence úkonů je podle ministerstva výsledkem souběhu několika faktorů. Uvedlo, že už samotný proces zadávacího řízení k veřejné zakázce v oblasti informačních technologií je časově náročný a komplikovaný. Upozornilo také, že výsledná podoba informačního systému musí zohledňovat nejen požadavky nových zákonů o znalcích a o soudních tlumočnících a překladatelích, ale rovněž podrobné požadavky z prováděcích předpisů, které byly přijaté teprve koncem loňského roku.

„Konečně dalším podstatným faktorem je nezbytnost napojení informačního systému na nově vznikající Justiční autentizační a autorizační systém (JAAS) a jeho integrace s komunikační bránou (KoBra). Propojení zmíněných komponent, které budou sloužit k autentizaci uživatelů informačního systému, a dodávky dvou provázaných projektů vyžaduje součinnost a koordinaci postupu ze strany několika dodavatelů současně,“ popsal úřad.

Do spuštění nového seznamu si tak lidé musí znalce hledat ve dvou různých databázích – v původní evidenci znalců a tlumočníků a v seznamu znaleckých ústavů. Znalci i tlumočníci se u soudů nadále prokazují starými průkazy, protože nové jim chce ministerstvo vystavit až na základě zápisu do nového seznamu.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP