Platná znění zákonných a stavovských předpisů týkajících se sněmu

V odkazech níže naleznete platná znění zákonných a stavovských předpisů, které se týkají sněmu, nejvyššího orgánu České advokátní komory.

 

Zákon o advokacii – (§ 42 a § 43) https://www.cak.cz/assets/zakon_o_advokacii_uz-2021-130122.doc

 

Organizační řád České advokátní komory – (čl. 4 – 6)  https://www.cak.cz/assets/07-3-1999-organizacni-rad-250418.doc

 

Stálý volební řád sněmu České advokátní komoryhttps://www.cak.cz/assets/staly-volebni-rad-snemu-250418.doc

 

Jednací řád sněmu České advokátní komoryhttps://www.cak.cz/assets/jednaci-rad-snemu-250418.doc

 

 

Go to TOP