AIJA zve koncipienty a mladé advokáty na první hybridní kongres do Zurichu

AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) je mezinárodní organizace, která sdružuje mladé právníky do 45 let věku. Aktuálně má přes 4000 individuálních členů a 60 kolektivních členů ze 109 různých zemí. Hlavní úlohou organizace AIJA, a to od jejího založení již v roce 1962, je podporovat na mezinárodní úrovni přátelství a spolupráci mezi mladými právníky. AIJA organizuje v průběhu roku mnoho seminářů, kurzů a kongresů, nejvýznamnější pak bývá tzv. výroční kongres AIJA. Letos se bude jednat o historicky první tzv. hybridní výroční kongres.

 

Na to, jak bude organizace prvního hybridního kongresu vypadat, jsme se zeptali JUDr. Evy Indruchové, národní zástupkyně AIJA pro Českou republiku.

AIJA je jednou z prvních mezinárodních organizací, která v blízkém časovém horizontu, konkrétně od 24. do 28. srpna 2021, plánuje mezinárodní prezenční kongres, tentokrát ve Švýcarsku v Zurichu. Jde o tradiční výroční kongres AIJA, tedy nejdůležitější akci roku. V loňském roce byl kongres z důvodů pandemie covid-19 zcela online, letos jsme se rozhodli, myslím, pro velmi rozumný kompromis – tzv. hybridní kongres, kdy historicky poprvé umožníme jak účast fyzickou, tak i participaci online, a to skrze speciální online platformu, která byla vytvořena přímo na zakázku pro AIJA.


Co čeká účastníky, kteří se rozhodnou přijet osobně?

Tradičně bohatý společenský program, jako je tzv. profesní speed networking, home hospitality dinner (večeře, kterou pořádají místní kolegové ve svém domově) nebo tzv. day out, zaměřený na společné venkovní týmové aktivity, který se bude odehrávat na hoře Rigi v blízkosti Zurichu a též příležitost poznat i zemi, ve které se aktuálně kongres koná.

 


Bude kongres zaměřen na nějaké konkrétní ústřední téma?

Ano, každý výroční kongres AIJA má své zastřešující téma. V loňském roce to byla otázka “diverzity“, letošní kongres bude zaměřen na „inovace v právním světě“. Jde o téma, které je populární již několik let. Ovšem zatímco dříve se často jednalo spíše o diskusi v rovině teoretické, v dnešní době je tato problematika absolutní prioritou a bude zaměřená na praktickou výměnu zkušeností. Každý z nás má nyní konkrétní bohaté zkušenosti z pandemie, s nuceným přechodem do online světa, zavedením home office (často i tam, kde to doposud nebylo vůbec myslitelné) apod. Osobně se nedomnívám, že „návrat zpět do normálu“ bude znamenat návrat do světa, který jsme znali předtím. Mnozí – a potvrzují to i kolegové napříč různými zeměmi – plánují nejen zavedené nové postupy ponechat, ale zamýšlí se i nad dalšími novými. Téma kongresu je tedy dle mého názoru zvoleno zcela příznačně.

 

Jaká další problematika je v současnosti pro AIJA prioritou?

AIJA dlouhodobě sleduje širokou škálu témat, o čemž svědčí i existence celkem 21 AIJA pracovních výborů (např. výbor pro pracovní právo, daňové právo, M&A, mezinárodní arbitráž apod.). Nicméně AIJA pečlivě sleduje i veškeré nové trendy a pružně reaguje na aktuální vývoj ve světě. Jednou z prioritních témat se tak v návaznosti na loňský kongres stalo zlepšení postavení žen v právních profesích a vznikla platforma AIJA Women network. V rámci výročního kongresu v Zurichu bude této problematice věnován i speciální seminář.

Stálicí pak zůstává téma lidských práv, v rámci každého výročního kongresu je zařazen na program i pravidelný „běh pro lidská práva“, kdy výtěžek míří na podporu různých nadací na ochranu lidských práv.

Konečně na popularitě získává i problematika well-being právníků, což je téma, které se snažím i osobně aktivně prosazovat, a to i zcela prakticky, neboť jako instruktorka vyučuji relaxační jógu. Mám radost, že se mi podařilo zahrnout jógu a relaxaci do programu již během několika kongresů AIJA, poprvé v roce 2018.

 

Proč by se měli čeští advokáti kongresu zúčastnit, co jim přinese?

Hybridní výroční kongres je ideální příležitostí „ochutnat“, co AIJA nabízí. I skrze online platformu si jistě každý udělá dostatečnou představu a příště se třeba rozhodne zúčastnit fyzicky. Navíc Zurich je relativně blízko, kongresy bývají i mimo Evropu a s tím jsou samozřejmě spojené i vyšší náklady. Za největší přínos vedle kvalitního obsahu přednášek považuji možnost navázání pracovních i společenských kontaktů. Věk 45 let je na jednu stranu limitující, zároveň má však velkou výhodu, protože se sejdou příslušníci stejné generace, takže navazování kontaktů je mnohem bezprostřednější. Také kolegové z jiných zemí řeší obdobné problémy, nacházejí se ve stejné životní fázi a spousta původně pracovních kontaktů se pak „přetaví“ do dlouhodobých přátelských vazeb. Jelikož registrace na kongres je již otevřena na https://zurich.aija.org/, tímto srdečně zvu advokátní koncipienty a mladé advokáty ke zvážení své účasti. Věřím, že nebudou litovat!

 


JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D.
vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul LL.M. se zaměřením na evropskou integraci získala na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech a část svých doktorandských studií absolvovala ve Francii, na Právnické fakultě Univerzity Bordeaux. V roce 2011 složila advokátní zkoušky. Od roku 2014 zastává funkci vedoucí mezinárodního odboru ČAK, 6 let působila jako Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu. Od roku 2011 je členkou AIJA, v letech 2014-2019 působila jako členka Řídícího výboru AIJA a v roce 2020 byla jmenována Národní zástupkyní AIJA pro ČR.

 

Redakce AD
Foto: canva.com.; zurich.aija.org, ČAK

Go to TOP