NSS označil za nezákonná další tři opatření Ministerstva zdravotnictví

Nejvyšší správní soud (NSS) zveřejnil v úterý 22. června 2021 rozsudky 2 Ao 3/2021–1058 Ao 6/2021-91, v nichž zpětně označil za nezákonná další tři opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaná letos v dubnu. Dvě z nich, opatření obecné povahy MZd ze dne 23. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN, a opatření obecné povahy MZd ze dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, v různých časových úsecích regulovala maloobchod, další – opatření obecné povahy MZd vydané dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN – umožňovalo na prvním stupni základních škol jen rotační výuku. Jak v případě maloobchodu, tak v případě škol NSS již dříve konstatoval nezákonnost dané úpravy, když se zabýval obdobnými či totožnými opatřeními platnými v jiných týdnech letošního jara.

 

Opatření obecné povahy MZd ze dne 23. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN, a opatření obecné povahy MZd ze dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, až na výjimky zakazovala přítomnost veřejnosti v prodejnách. Tím v podstatě znemožňovala provoz maloobchodu, který ale Ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona mohlo jen omezit. Už dříve NSS řekl, že zákon zjevně rozlišuje mezi pojmy „zákaz“ a „omezení“ a že MZd nemůže pojmy volně zaměňovat.

„Je-li v provozovnách (prodejnách) zcela zakázána přítomnost veškeré veřejnosti, znamená to faktické znemožnění maloobchodního prodeje realizovaného osobně, fyzickou přítomností zákazníků v provozovnách a prodejnách. To se bezpochyby rovná úplnému zákazu „osobního“ maloobchodního prodeje v provozovnách,“ stojí v rozhodnutí.

NSS nepřistoupil na argumentaci Ministerstva zdravotnictví, že omezení je vlastně širší pojem než zákaz. „Zákaz v žádném případě nemohl být zamýšlen jako podmnožina omezení,“ zdůraznil soud. Připomněl také, že ani podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nelze regulovat obchody plošně v celé České republice, pokud tedy právě celý stát není ohniskem šíření nemoci, což už v dubnu neplatilo.

Podobnou argumentaci uplatnil soud k regulaci škol. Ministerstvo nemá pravomoc plošně omezit provoz základních škol tak, že zakáže osobní přítomnost žáků v základních školách. Zákon o ochraně veřejného zdraví slouží spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením.

„Nejde a nemůže jít o plošný nástroj podobný tomu, jaký má po dobu nouzového stavu k dispozici vláda,“ stojí v rozhodnutí. Jestliže tedy MZd na konci dubna zavedlo jen rotační výuku, překročilo meze, které mu pro epidemická opatření dává zákon.

Překračování kompetencí a nedostatečné odůvodnění vytknul NSS Ministerstvu zdravotnictví opakovaně. Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, zahájil interní audit, který prověří způsob přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19. Opatření, která soudy zrušily či označily za nezákonná, je už více než 20.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: NSS

 

Go to TOP