Sněmovna schválila klouzavý mandát pro ministry z řad poslanců

Členové vlády zřejmě budou moci v budoucnu dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá ve vládě. Zavedení

Členové vlády zřejmě budou moci v budoucnu dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud budou mít angažmá ve vládě. Zavedení tohoto klouzavého mandátu obsahuje novela ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kterou Poslanecká sněmovna schválila v pátek 18. června 2021 nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných poslanců.

 

Sněmovna přijala také související změnu jednacího řádu a volebního zákona, která má stanovit pravidla pro nastupování náhradníků za poslance, kteří by se mandátu vzdali na dobu členství ve vládě. Novely nyní posoudí Senát, který dlouhodobě usiluje o další úpravy Ústavy, zejména o prodloužení své měsíční lhůty pro projednávání zákonů na dvojnásobek.

Novely mají zachovat možnost být členem vlády i poslancem. Poslanec, který nastoupí do ministerského kabinetu, by se svého postu ve sněmovně mohl podle předlohy vzdát buď oznámením na schůzi Poslanecké sněmovny, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Náhradník za člena vlády by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena sněmovny. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a měl by mít právo vystupovat a hlasovat. V roli zastupujícího poslance by podle novel neztratil postavení náhradníka pro případ nabytí plnohodnotného mandátu.

Klouzavý mandát je již zaveden v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

Go to TOP