MS v Praze zrušil opatření nařizující test před návratem individuální dopravou

Pražský městský soud zrušil dne 14. června 2021 jako nepřiměřenou a protizákonnou část ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 2021, č. j. 20599/2020–83/MIN/KAN, podle které je možné z některých zemí před návratem do České republiky individuální dopravou vyžadovat negativní test na covid-19. Pro návrat veřejnou dopravou povinnost zachoval. Uvedl to soudce Městského soudu v Praze JUDr. PhDr. Štěpán Výborný, Ph.D. Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území České republiky při cestě individuální dopravou je nyní nutné jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy těch, které spadají do tmavě červené kategorie. Opatření soud zrušil k 17. červnu 2021. Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, řekl, že zváží další postup včetně kasační stížnosti.

 

Po jednání vlády v pondělí 14. června ministr zdravotnictví Vojtěch řekl, že se musí seznámit s odůvodněním rozsudku. Ve stanovené lhůtě také zváží podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Ministr Vojtěch nerozumí tomu, že přijíždějící individuální dopravou by byli „méně rizikoví“ než ti, kteří se vracejí ze stejných zemí veřejnou dopravou, třeba ve skupině.

Zrušení se týká části ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví z 28. května. „Soud shledal, že v případě návratu občana individuální dopravou lze sledovaného cíle, tj. ochrany veřejného zdraví, dosáhnout i mírnějšími prostředky, než je povinné absolvování testu u akreditované laboratoře před návratem do České republiky,“ uvedl soudce Výborný. Povinný test podle soudu v takovém případě představuje nepřiměřené omezení práva na svobodný vstup na území České republiky, které zaručuje každému občanovi Listina základních práv a svobod.

Podle soudu je u cestovatelů, kteří cestují například svým autem, minimální riziko, že by v průběhu cesty nakazili další osoby. Velmi vysoká rizikovost zemí, pro které nyní povinnost testu předem platí, má pak podle soudu odraz v dalších povinnostech, které musejí lidé při návratu splnit – při návratu z tmavě červených zemí musejí podstoupit PCR test nejdříve pátý den po příjezdu, dokud neobdrží negativní výsledek, musejí se „samoizolovat“. Mají také povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Podle Štěpána Výborného soud přihlédl i k tomu, že pro občany je jednodušší se nechat otestovat v České republice, dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně jsou navíc v ČR hrazené ze zdravotního pojištění.

V případě návratu veřejnou hromadnou dopravou však soud povinnost testu před cestou zachoval. „Soud přihlédl především k nutnosti minimalizace rizika rozšíření nákazy covid-19 a zavlečení různých forem mutací onemocnění,“ vysvětlil soudce Výborný. Pro soud bylo podle něj zásadní, že test není vyžadován z důvodu vstupu občana na území České republiky, nýbrž proto, že se bude při cestě delší dobu pohybovat ve vysoce rizikovém prostředí (hromadném prostředku), v němž se může nákaza šířit.

Podle soudce je totiž zapovězeno bránit občanovi v návratu do vlasti z důvodů vztažených k jeho osobě. Není tak možné bránit návratu lidem, kteří jsou pozitivně testováni na covid-19, lze ale pro návrat stanovit obecné podmínky.

Soud také akceptoval, že se cestující musí dopravci prokázat potvrzením o absolvování testu. „Soud považuje za důležité a pochopitelné, že je dopravci stanovena povinnost ověřit, zda přepravovaná osoba disponuje požadovaným potvrzením o absolvování testu, neboť tímto postupem se zvyšuje důraz na nutnost dodržení opatření a minimalizuje se jejich obcházení či nedodržování,“ uvedl JUDr. PhDr. Výborný, Ph.D.

Pro dopravce je také podle soudce informace o případné pozitivitě cestujícího důležitá, může pak totiž přijmout opatření, která mohou minimalizovat ohrožení dalších cestujících. Soudce Výborný doplnil, že je podle soudu správné, že dopravce není povinen přihlížet k pozitivitě či negativitě testu. „V opačném případě by mohlo být ve výsledku ohroženo právo některých občanů na návrat do domovské vlasti, neboť pro některé je veřejná doprava jedinou cestovní možností,“ dodal Štěpán Výborný.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP