KJT připravily Sborník k náhradě škody a zvou na malé kolegiální setkání

V tyto červnové dny se měla konat tradiční konference v Karlových Varech. S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci se pořadatelé konference Karlovarské právnické dny, která byla přesunuta z loňského roku na letošní červen, rozhodli nepořádat akci ani letos. Již XXIX. ročník tradičního setkání českých, německých, slovenských a rakouských právníků pak organizátoři plánují na 16. až 18. června 2022. Jako malou náhradu však zvou všechny na malé kolegiální setkání v pátek 2. července 2021 mezi 13 a 15 hodinou na nábřeží Vltavy – restaurace Vltava, Rašínovo nábřeží 2084/1, Praha 2.

Diskutovat se bude o aktuálním dění v právu, k dispozici bude i „Sborník“ již připravených příspěvků pro loňský a letošní ročník konference, které jsou zaměřeny na vysoce aktuální téma – náhradu škody a související otázky. Alespoň v této formě se tak zájemcům dostanou témata, která byla připravovaná na program a k odborné diskusi.

Odpovědnost za škodu je sice klasickým institutem, ale právě v těchto dnech vydaná monografie – Sborník – ukazuje, že ne vše je jednoznačně zodpovězené a že lze stále nacházet nové problémy, které je třeba řešit.

Následky pandemie, jako je ohrožení plnění smluvních vztahů, dopady vládních omezení a přičitatelnost způsobené škody nikoliv konkrétnímu škůdci, ale všeobecnému zájmu, jsou pouze prvními z mnoha příkladů zatím neřešených zákonem či soudní praxí. Přitom řešení není zdaleka tak jednoznačné, jak jsme se mohli domnívat, dokud takováto situace nenastala.

Problematika odpovědnosti za škodu však dostává v současném světě další rozměry, a to v souvislosti s vývojem digitálních technologií. Otázkou je samostatné působení majetkových entit bez vlastnického subjektu s přičitatelnou odpovědností za škodu či otázky odpovědnosti za jednání lidských výtvorů s autonomní umělou inteligencí.

Sborník na to reaguje a obsahuje celou řadu dalších a většinou nových pohledů a názorů autorů a představuje významnou monografii k celkovým i dílčím otázkám.

Zájemcům o otázky náhrady škody je Sborník k dispozici k zakoupení na https://www.knihyleges.cz/.

KJT

Foto: Pixabay

Go to TOP