Advokátka Daniela Kovářová vyslala do světa příručku pro začínající advokáty

„Advokát si musí uvědomovat, že od prvního okamžiku, od prvního kontaktu vzniká mezi ním a klientem vztah, a musí pracovat na tom, aby tento vztah byl pozitivní, plný důvěry a s jasnými hranicemi,“ uvádí JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, prezidentka Unie rodinných právníků a spisovatelka ve své autorské novince „Advokát a jeho klient“, která byla slavnostně pokřtěna ve středu 9. června odpoledne ve dvoraně České advokátní komory. Příručka je určena koncipientům a začínajícím advokátům, nicméně je – slovy autorky – vhodná „pro všechny kvalitní advokáty, kteří mají zájem vykonávat svou praxi pro klienty co nejlépe“.

 

U příležitosti křtu nové knihy Daniely Kovářové „Advokát a jeho klient“ se ve dvoraně Kaňkova paláce, sídla České advokátní komory, sešli zástupci vedení Komory, v čele s předsedou představenstva JUDr. Vladimírem Jirouskem, který byl jedním z kmotrů publikace, a „mateřského“ vydavatelství Wolters Kluwer, jehož ředitel Petr Král se ujal role druhého kmotra. Pozvání přijali i soudce Ústavního soudu JUDr. David Uhlíř a terapeutka a lektorka Mgr. Kamila Bobysudová, ale také autorčini kolegové a přátelé.

„Představujeme knihu Advokát a jeho klient, která je podle mého názoru úžasným slabikářem pro všechny začínající advokáty. Možná se v ní ale najdou i ti, kteří advokacii už nějaký ten rok vykonávají,“ zahájila křest knihy tisková mluvčí ČAK a vedoucí Odboru vnějších vztahů PhDr. Iva Chaloupková.

 „Je to kniha, kterou bych si byla ráda přečetla před 30 lety, když jsem začínala. Po celou dobu, co jsem v advokacii, jsem hledala odpovědi na své otázky. Až v posledních pěti letech, zejména v době mého fungování v Unii rodinných advokátů, jsem dospěla k závěru, že to, co se děje mezi advokátem a jeho klientem, je veskrze psychologicko-terapeutické a že každý advokát je v první řadě terapeut,“ přiblížila podnět k napsání své „příručky“ Daniela Kovářová. „Ve své knize také přiznávám, že bych asi nedělala advokacii, kdybych neměla takové učitele, jako je třeba Vladimír Jirousek. A že při psaní bych se neobešla bez pomoci dalších profesí, pro advokacii poměrně nových a v minulosti nepříliš používaných, zejména bez pomoci trojice „sudiček“, s nimiž jsem v posledních čtyřech letech o všech problémech debatovala. V první řadě bych chtěla jmenovat terapeutku Kamilu Bobysudovou, dále psychology Mgr. et Mgr. Pavla Rataje, viceprezidenta Asociace manželských a rodinných poradců ČR, a PhDr. Oswalda Šorma. Tato kniha je výsledkem stovek debat, které jsme vedli.“

První z kmotrů knihy, ředitel vydavatelství Wolters Kluwer Petr Král ocenil mimo jiné odbornou kvalitu knihy: „Chtěl bych Daniele Kovářové poděkovat za to, že se do psaní knihy vůbec dala… Mně osobně se moc líbí, že tu začínající advokáti nenajdou pět tipů „jak vyždímat klienta“, ale celkový pohled na vztah advokáta a klienta. Chtěl bych ocenit také poznámkový aparát, kde je tolik odkazů na odborné zdroje, že čtenáři ušetří studování veškeré právnické literatury, která kdy v Čechách vyšla.“

„Poprvé jsem se se studentkou Danielou setkal před 30 lety, kdy jsem ji přijal jako praktikantku. Tenkrát ještě nebyla rozhodnutá, jestli bude advokacii dělat, nebo ne, ale já už jsem viděl, že se nechává nadchnout tím, co se kolem advokacie děje. Čekal jsem, jestli se zmínka o jejích začátcích v knize objeví. Musím jí poděkovat, protože se tam skutečně objevila… Jsem velmi rád, že kniha vyšla a že její autorka dospěla od roku 1985, kdy jsme se poznali, až k tomuto okamžiku…,“ uvedl druhý z kmotrů knihy Vladimír Jirousek. „Osobně vítám, jak v závěrečné kapitole Jiné pohledy a rady odjinud rezonuje téma důvěry, neboť vztah advokáta a klienta je založen především na důvěře a ta nikdy nevyprchá, je věčná.“

Po příručce, o níž a v níž Daniela Kovářová píše, že „tato kniha je určena advokátům a advokátním koncipientům pro poučení, pro inspiraci a k zamyšlení nad profesí, kterou si vybrali… Osobně bych si přála, abych si ve svých koncipientských a advokátních začátcích mohla podobnou publikaci přečíst. Možná bych se tak vyvarovala chyb, které jsem za sebou ve své advokátní praxi zanechala…“, by tedy měli sáhnout především ti, kdo neměli štěstí na dobrého a trpělivého školitele, nebo si stále nejsou jistí, kde jsou pomyslné mantinely oddělující oba světy, svět advokáta a jeho klienta. Na příkladech ze svého života i praxe, pomocí schémat a grafů, citací z literatury a soudní a kárné judikatury, ale i osobních doporučení a otázek k zamyšlení se autorka na takřka 250 stránkách snaží čtenářům ukázat správný směr na jejich profesní, ale i životní cestě. Jak se jí to podařilo, bude na jejich posouzení.

Ačkoliv je kniha primárně určena nejmladší generaci advokátního stavu, její motto – „Nikdy nebudete mít druhou šanci udělat druhý dojem“ – bychom si měli občas připomínat (a hlavně se jím řídit) všichni. Protože první, ať už špatný, nebo dobrý dojem člověk na někoho skutečně udělá jen během prvního setkání…

Za redakci AD přejeme Daniele Kovářové, aby se její knize dařilo zaujmout čtenáře hned na „první dobrou“.

 

Rozhovor s Danielou Kovářovou, autorkou knihy „Advokát a jeho klient“, naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto redakce AD

Go to TOP