Evropský vyšetřovací příkaz je dalším tématem mezinárodního semináře EIPA

Evropské centrum pro soudce a advokáty (EIPA Lucembursko) ve spolupráci s polskou Národní školou soudnictví a státního zastupitelství (KSSIP), španělskou Generální radou soudnictví (CGPJ), belgickým Institutem pro justiční vzdělávání (IGO-IFJ) a organizací Fair Trials Europe v Belgii organizují SEMINÁŘ na téma Evropský vyšetřovací příkaz, který se koná ve dnech 29. – 30. června 2021.

Cílem semináře je přiblížit advokátům existující nástroje na evropské úrovni (společné vyšetřovací týmy, žádosti o vzájemnou právní pomoc, příkazy k zajištění atd.) a nový legislativní nástroj Evropský vyšetřovací příkaz (EIO) prostřednictvím analýzy těchto nástrojů a diskuse k praktickým případovým studiím.

Seminář lze absolvovat prezenčně v Bruselu nebo online formou v anglickém jazyce s tlumočením do francouzštiny, polštiny a španělštiny.

Bližší informace o programu a registraci jsou k dispozici na webu ČAK.


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: eipa.eu

Go to TOP