Krizové bydlení RUBIKON Centra pomáhá lidem s trestní minulostí i v Ostravě

Ostravská pobočka organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem po výkonu trestu na cestě zpět do společnosti, přichází s novou službou pro klienty – programem krizového bydlení k překlenutí nejrizikovějších dnů po výstupu z vězení. Je součástí komplexní podpory klientů na svobodě s cílem zajistit jim bydlení a práci, aby mohli splácet své závazky, být zodpovědní k sobě i svému okolí a stát se „dobrými sousedy“.


„Od krizového bytu si slibujeme možnost podpořit naše klienty a klientky v situaci akutní bytové nouze či náhlé životní krize, zejména bezprostředně po propuštění z vězení. Bydlení v něm je přechodné, na jeden až šest měsíců, během kterých se s klientem zaměřujeme na celkovou životní stabilizaci a nalezení dlouhodobě udržitelného bydlení,“ říká Terézie Horváthová, klíčová pracovnice RUBIKON Centra pro bydlení. „Bydlení vnímáme jako jeden ze zásadních faktorů pro životní změnu. Ctíme princip Housing First neboli bydlení především. Věříme, že v prostředí, které je skutečným domovem, mohou lidé najít víru a naději, že změna je možná,“ dodává.


RUBIKON Centrum v Ostravě od roku 2019 poskytuje v dalších 8 bytech tréninkové bydlení pro klienty v dlouhodobé spolupráci. V propojení s dalšími službami RUBIKON Centra integrace lidí po výkonu trestu funguje.


„Azylové domy a ubytovny jsou pro naše klienty rizikové prostředí, hrozí jejich selhání a recidiva. Samostatné bydlení naopak zvyšuje pravděpodobnost udržet si zaměstnání, možnost navázat kvalitní sociální vztahy a plnohodnotně se začlenit do společnosti, “ doplňuje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.

RUBIKON Centrum bylo založeno právě před 27 lety – 26. května 1994 a od té doby pomáhá překročit trestní minulost lidem, kteří stojí o druhou šanci.

Zdroj: rubikoncentrum.cz
Foto: rubikoncentrum.cz

Go to TOP