PROTI zlehčování sexualizovaného a domácího násilí. PRO férové tresty.

Takové je motto iniciativy Bez trestu a jejích zbrusu nových internetových stránek, které mají v první fázi za cíl rozvířit otevřenou celospolečenskou diskusi o ukládání trestů za domácí a sexualizované násilí a ve druhé dosáhnout toho, aby tresty za tyto násilné činy nebyly bagatelizovány, ale byly adekvátní jejich závažnosti.

Za projektem stojí zatím 6 žen – mezi nimi advokátka Lucie Hrdá a právničky Kristýna Benešová a Lucie Ottingerová, které se zabývají lidskými právy a jsou spoluzakladatelkami platformy Ženy v právu. Pro spolupráci získaly zakladatelky i další dobrovolníky z řad veřejnosti.

„Věříme, že za každou velkou změnou stojí právě podpora veřejnosti. Česká veřejnost má ale v současnosti velmi omezený přístup k informacím. Proto v první linii usilujeme o vytvoření veřejně přístupné databáze všech trestních rozsudků, ze které by odborníci i laici mohli čerpat informace o tom, jak se u nás trestá sexualizované a domácí násilí,“ odtajňuje JUDr. Lucie Hrdá část plánu, který iniciativa má.

Než se to podaří, bude iniciativa Bez trestu pracovat s vlastními rozsudky a na konkrétních příkladech ukazovat, že podmíněný trest pro pachatele sexualizovaného a domácího násilí je často extrémně nepřiměřený a také to, že předsudky o obětech i pachatelích mohou mít na toto neadekvátní trestání vliv. Zároveň očekává, že databáze rozsudků se ještě rozšíří, pokud se zapojí aktivně širší okruh osob.

„Pokud má někdo, a to se obracím i na kolegy advokáty, k dispozici rozsudek, který se týká domácího nebo sexualizovaného násilí, prosíme o jeho zaslání v anonymizované formě na adresu databaze@beztrestu.cz ke zpracování a uložení do databáze. Čím více rozsudků a tedy i dokladů o tom, jak jsou tyto činy trestány, budeme mít k dispozici, tím lépe,“ dodává Lucie Hrdá.

První pro veřejnost viditelnou akcí iniciativy Bez trestu bude Pochod proti sexualizovanému a domácímu násilí, který odstartuje 4. června v 17:30 hodin na Palackého náměstí v Praze.

„Vybrali jsme datum 4. června zcela záměrně, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Na startu si řekneme pár úvodních slov a dále budeme pokračovat pochodem přes Náplavku až k Ministerstvu spravedlnosti. Pochod bude trvat kolem 40 minut a bude mít naprosto klidný a tichý ráz, který má o to více upozornit na celospolečenské přehlížení problematiky sexualizovaného a domácího násilí,“ zve na akci jedna z organizátorek Lucie Ottingerová a doufá, že  facebookovou pozvánku přijme co nejvíc sympatizantů.

Redakce AD
Foto: beztrestu.cz

Go to TOP