V domovech se zvláštním režimem a pro seniory jsou omezována práva klientů

V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem stále trvá zákaz vycházení pro klienty, a to již nepřiměřené dlouhou dobu. Zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková se proto v této věci obrátila na ministra zdravotnictví, protože nelze akceptovat, aby byli tito lidé omezováni ve svých základních právech.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví aktuálně stanoví pro klienty domovů se zvláštním režimem a domovů pro seniory možnost opustit zařízení pouze za podmínky absolvování dvou antigenních testů a následné několikadenní izolace klienta. Tento stav, kdy se klienti zařízení mohou reálně dostat ven maximálně jednou za 6–7 dní, přitom trvá již několik měsíců. Jediná výjimka se týká očkovaných klientů, přičemž ne všichni byli očkováni a někteří z klientů kvůli svému zdravotnímu stavu ani nebudou moci být očkováni.

„Na rozdíl od zbytku populace jsou tito lidé stále zásadním způsobem omezováni na svých základních právech – právu na osobní svobodu a právu na soukromý a rodinný život. Jsem toho názoru, že po skončení nouzového stavu již není možné, aby toto omezení nadále pokračovalo. Ministerstvo zdravotnictví nemůže na základě pandemického zákona takto zásadně omezit svobodu pohybu klientů těchto zařízení a jeho opatření tudíž shledávám jako nezákonné. Adresovala jsem proto ministru zdravotnictví své Doporučení, ve kterém ho žádám o zrušení tohoto omezujícího ustanovení, a to bez zbytečného odkladu,“ říká k případu zástupkyně ombudsmana.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP