Bývalý náměstek neuspěl se stížností kvůli zrušení místa

NSS zamítl kasační stížnost někdejšího náměstka na Ministerstvu financí ČR. Ten žalobou neúspěšně zpochybnil rozhodnutí vlády, které spolu s dalšími změnami ve státní správě také zrušila jeho služební místo. 

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost někdejšího náměstka na Ministerstvu financí ČR. Ten žalobou neúspěšně zpochybnil rozhodnutí vlády, které spolu s dalšími změnami ve státní správě také zrušila jeho služební místo, a on pak musel z ministerstva odejít. Rozhodnutí NSS navazuje na nedávný verdikt v jiné kauze, podle kterého nelze vládní rozhodnutí o počtu služebních a pracovních míst ve státní správě přímo napadnout správní žalobou. Soudy se jím ale mohou zabývat jako podkladovým aktem, když řeší například žaloby úředníků odvolaných či přeřazených na základě takzvané systemizace.

Ve stejné situaci se ocitl i zmíněný náměstek financí. „Samostatně přezkoumatelným rozhodnutím je až následné odvolání ze služebního místa. V rámci jeho přezkumu je možný přezkum zákonnosti systemizace či změny organizační struktury,“ stojí v novém rozhodnutí NSS.

Systemizace nemůže být podle NSS vzhledem ke své povaze nezákonným zásahem. Správní soudy mohou zasahovat až tehdy, dojde-li k přímému zásahu do práv a povinností konkrétních lidí. Státní zaměstnanec ale není odvolán schválením systemizace vládou, ale až následně ve správním řízení.

Pan O. Z. se stal náměstkem v roce 2015. Řídil sekci, pod kterou spadaly například loterie, legislativa a zadávání veřejných zakázek. Ministrem financí byl tehdy Andrej Babiš. Na sklonku roku 2017 vláda při opakovaných úpravách organizační struktury jeho místo zrušila. Státní tajemník jej následně odvolal ze služebního místa. Babiš byl tehdy už premiérem.

Se žalobou proti rozhodnutí vlády pan O. Z.  u Městského soudu v Praze neuspěl. V následující kasační stížnosti nesouhlasil se závěrem pražského soudu, podle kterého bylo přímým zásahem do práv pana O.Z. až rozhodnutí o odvolání ze služebního místa, a nikoliv už zrušení daného místa rozhodnutím vlády.

Pan O. Z. ve stížnosti uváděl, že státní zaměstnanec má nejen povinnost, ale i právo službu vykonávat, a má také právo na vytvoření podmínek pro výkon služby. Pokud je však místo zrušeno, pak nemůže fakticky ani vykonávat službu, ani naplňovat své právo a povinnosti.

Text celého rozsudku si přečtete zde.

Zdroj: NSS, ČTK, foto archiv ČAK.

 

 

Go to TOP