Poslanci schválili nový zákon o bezpečnosti práce s rizikovými stroji

Podmínky práce s vyhrazenými technickými zařízeními upraví v tuzemsku nový zákon, který dne 23. dubna schválila Sněmovna. Týká se zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí. Nová norma kromě jiného ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Zákon musí ještě projednat a schválit Senát.

Jedná se o modernizaci velmi starého zákona, která byla nutná, protože za posledních víc než 50 let se vzhledem k technologickému pokroku změnila řada zařízení a přístrojů, na což je potřeba v technických standardech reagovat. Nejde o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale o změnu technických standardů. Zavádění nových technologií totiž naráží na zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem.

Konkrétní zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, bude vláda stanovovat nařízením. Stejně tak bude stanovovat i požadavky například na jejich bezpečnost, umístění, montáž nebo revize. Novou povinností, kterou zákon zavádí, je ohlašování závažných nehodových situací u technických zařízení, kde zjevná škoda na majetku překročí pět milionů korun, pokud vznikla v souvislosti s provozem uvedených zařízení nebo pokud jsou tato zařízení přímo příčinou havárie. Provozovatelé budou muset hlásit havárie bez zbytečného odkladu oblastnímu inspektorátu práce podle místa, kde se havárie stala.

Zákon vymezuje také postavení kontrolního orgánu, kterým je Státní úřad inspekce práce, a takzvané pověřené organizace, kterou je v současnosti Technická inspekce ČR.

Poslanci odložili náběh účinnosti nového zákona až na 1. červenec příštího roku, aby vláda měla dostatek času na přípravu potřebných vyhlášek. Právnické osoby by tím také měly získat dostatek času na přípravu na nová pravidla.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP