Expert na insolvenční právo Tomáš Richter nastupuje do JŠK

Docent Tomáš Richter, přední odborník na insolvenční a restrukturalizační právo, přichází do pražské advokátní kanceláře JŠK. Zaměří se především na poskytování právního poradenství při řešení úpadku a hrozícího úpadku korporací v insolvenčních řízeních i mimo ně a při soudních sporech z nich vyplývajících.

 

Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., je advokátem od roku 1998 a do JŠK přichází z Clifford Chance, a to od 15. dubna. Vedle advokátní praxe působí jako rozhodce a věnuje se také akademické činnosti. Podílel se na rekodifikaci českého insolvenčního práva, reformě evropského insolvenčního nařízení, vzniku evropské směrnice o preventivních restrukturalizacích, a je autorem řady odborných publikací v tuzemsku i zahraničí.

„Po dvaceti pěti letech ve velkých mezinárodních kancelářích se velmi těším na práci v nezávislé lokální praxi. Chci se také z akademické sféry přesunout mnohem blíže ke klientům. JŠK je česká butiková kancelář s výbornou reputací, pokud jde o kvalitu i o integritu, a s jejími zakládajícími partnery se velmi dobře známe jako někdejší kolegové již déle, než dvacet let. Mám trochu pocit, jako bych se vracel domů,“ komentuje změnu Tomáš Richter.

„S Tomášem Richterem se známe dvacet let a máme k sobě obrovský respekt. Spolu s dalšími kolegy se na spolupráci velmi těšíme. Jeho jméno je garancí nejvyšší profesionality, “ dodává partnerka JŠK Eva Nováková.

Jednou z prvních kauz Tomáše Richtera v novém působišti bude zastupování skupiny věřitelů společnosti Arca Investments sdružených ve spolku AVEA, jejichž pohledávky činí téměř tři miliardy korun.

 

Tomáš Richter

Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, poté studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (doc., obor obchodní právo), na PF Masarykovy univerzity (Ph.D., obor obchodní právo) a na Central European University (LL.M., obor mezinárodní obchodní právo).

Od roku 2004 je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, od roku 2012 je také rozhodcem u Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. Jako poradce místopředsedy vlády a člen expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo významně ovlivnil podobu českého insolvenčního práva.

Docent Richter je dále předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute.

V části svých akademických aktivit bude i nadále pokračovat, a to včetně výuky na Institutu ekonomických studií FSV UK a členství ve vědecké radě Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na pražské VŠE.

Přehled publikační činnosti Tomáše Richtera najdete zde

 

Zdroj: AK JŠK
Foto: archiv Tomáše Richtera, JŠK

Go to TOP