Finální debatu o změnách v exekucích poslanci nedokončili

Poslanecká sněmovna nedokončila ve středu 14. dubna 2021 finální debatu o změnách v exekucích, resp. o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další. Diskuse tak bude pokračovat v pátek 16. dubna. Ve hře je opět mimo jiné zavedení místní příslušnosti exekutorů, jehož schválení však již dříve nedoporučil Ústavně-právní výbor. K předloze zákona se sešlo více než padesát pozměňovacích návrhů.

 

Pro teritorialitu soudních exekutorů se v diskusi vyslovili poslanci vládní ČSSD i opozičních SPD, KDU-ČSL a STAN. Naopak poslanec ANO Ing. Patrik Nacher míní, že místní příslušnost nevyřeší exekuce z minulosti, a zdůraznil: „Potřebujeme pomoci poctivým dlužníkům, ale i poctivým exekutorům hned. Ne za deset nebo 15 let“.

Sněmovna by podle doporučení Ústavně-právního výboru měla schválit zastavování bezvýsledných dlouholetých exekucí, ale v jiné podobě, než navrhla vláda. Zřejmě by mohlo být částečně omezeno zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů bude mít dlužník právo je hradit podle splátkového kalendáře.

Z úprav mířících na dluhy z minulosti mají ve sněmovně šanci dvě. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by mohlo stačit splatit v exekuci jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Mohly by být také zastavovány dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Z vládní předlohy pravděpodobně zmizí jedna ze stěžejních částí, která se týká soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u exekutora, který zahájil první z nich. Vláda si od změny slibovala snížení nákladů řízení. Sněmovna se asi postaví i proti zavedení povinné zálohy, kterou by věřitel musel skládat na úhradu nákladů hned na začátku exekuce. Záloha by měla vést věřitele podle vládního zdůvodnění ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena.

Z vymožených peněz by se podle úprav navržených Ústavně-právním výborem měla splácet nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok. Mohlo by se snížit penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění. Sněmovna by mohla schválit i některé další drobnější změny, jako je například povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a rozsahu údajů zapisovaných do centrální evidence exekucí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP