Každé desáté dítě v ČR zažívá nějakou formu násilí v rodině

Odborné odhady uvádějí, že nějakou formu násilí vrodině zažívá v České republice více než 10 % dětí. Během  pandemie onemocnění covid-19 případů domácího násilí ještě přibylo. Přitom trvá až šest let, než se dítěti, které domácí násilí zažívá, dostane pomoci. O možnostech, co v této obtížné situaci dělat, ale i o sociálně-právním kontextu násilí na dětech se hovořilo na webináři, pořádaném v pátek 9. dubna 2021 Nadací Vodafone a Centrem Locika.

 

„Děti jsou často i neviditelnými oběťmi domácího násilí. V České republice podle aktuálních výzkumů zažívá domácí násilí každé desáté dítě. A pandemie tuto situaci ještě zhoršila. Ale existují možnosti pomoci,“ uvedla v úvodu moderátorka akce Klára Vlková. A představila své hosty, s nimiž v průběhu webináře společně hledala odpovědi na řadu otázek, jako například: „Jak násilí vrodinách zvládat a jak poznat, že sdítětem není něco vpořádku – ať už se jedná o dítě vlastní, o dítě ze sousedství, případně ve školní třídě? Jak dětem a jejich rodinám nejlépe a hlavně včas pomoci, aby škody napáchané na jejich psychice a budoucí traumata byla co nejmenší? Jak při všem psychickém vypětí, které s sebou přináší pandemie onemocnění covid-19 a s ní spojená opatření, zůstat dobrým rodičem?“

Prvním z hostů webináře byla zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová, která se specializuje na zastavování násilí v rodinách, snižování míry traumatizace dětí, prevenci dalšího poškozování dětí a pomoc rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podporu jejich rodičovských kompetencí. Hovořila především o stávající situaci v České republice, o práci s dětmi i celými rodinami a o projektech Centra LOCIKA. Druhým pak byl Jan Fencl z Nadace Vodafone, který představil aplikace Bright Sky a Echo, jejichž prostřednictvím lze násilí (nejen) na dětech odhalit.

„Podle posledních průzkumů jsou v současné době 2 až 3, v některých oblastech dokonce 4 děti v jedné školní třídě, které zažívají ve své rodině nějakou formu násilí,“ řekla mimo jiné Petra Wünschová. „To číslo mi přijde – vzhledem k tomu, jaké dopady mívá násilí v rodině na dítě – velmi vysoké a myslím, že to je velký důvod pro to, zabývat se tímto tématem do hloubky.“  Představila přitom jak zaměření a práci Centra LOCIKA, tak výsledky, jichž v posledních letech dosáhlo. Ředitelka Centra LOCIKA hovořila také o sociálně-právním kontextu problému:  „Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vychází z předpokladu, že děti ohrožuje jakékoliv násilí v rodině. Nemusí ale nabývat podoby domácího násilí, jak ho definuje zákon – s pachatelem a obětí, může se jednat i o párové situační násilí, násilí zaměřené na děti, které také výrazným způsobem ohrožuje psychosociální vývoj dítěte. Proto český právní systém považuje děti, které zažívají jakoukoliv formu násilí ve své rodině za děti ohrožené podle ust.  § 6 písm. g) tohoto zákona. V souladu s předpisem platí, že kdokoliv se potká s dítětem, které je násilí vystaveno, má oznamovací a ohlašovací povinnost… Ať už je to pedagog, soused, přátelé rodiny…“

Konstatovala také, že násilí je v ČR tolerovaný jev. Téměř dvě třetiny rodičů považují fyzické tresty za adekvátní výchovný prostředek. Přitom je z mnoha výzkumů jasné, že je nevýhodné vychovávat děti pomocí fyzických trestů, neboť dlouhodobě budou mít problémy s agresí, autoritami, bude narušen vztah dítě-rodič… Zdůraznila, že základní hodnotou práce Centra LOCIKA je nulová tolerance k dětskému násilí, jak je to již běžné v mnoha zemích.

Petra Wünschová také mluvila o projektech, které byly spuštěny v závěru  loňského a začátkem tohoto roku – telefonické poradenské lince Rodina bez násilí, kampani „Neboj se nám ozvat“ či propagaci gesta „Potřebuji pomoc“, které je velmi dobře použitelné ve školním prostředí – a to i v současné době online výuky, kdy mohou děti v nouzi jeho prostřednictvím na dálku požádat své pedagogy o pomoc.

 

V další části webináře představil Jan Fencl aplikace Bright Sky a ECHO. „Aplikace Bright Sky je zaměřena primárně na dospělé oběti domácího násilí, pomáhá obětem informovat o tom, co násilí je – nejen fyzické, ale psychické, sexuální, ekonomické… Nicméně násilí v rodině může vygradovat do fáze, kdy dítě domov opustí a pak se nachází v režimu „dítě v ohrožení“ a může se stát obětí trestného činu. Tady pomáhá další novinka – mobilní aplikace ECHO. Ta je unikátní v tom, že jakmile je dítě zaneseno do databáze pohřešovaných osob, přijde těm, kdo mají aplikaci staženu, do mobilu informace o dítěti a výzva k zapojení se do pátrání. Aplikace má umožnit, aby se co nejširší veřejnost mohla co nejdříve zapojit do hledání dítěte,“ přiblížil Jan Fencl detailně obě aplikace.

V průběhu přenosu byl vyhrazen prostor i pro sledující a jejich dotazy, z nichž převážná většina se týkala hlavně výchovy dětí, problematiky používání tělesných trestů v rodinách a možností jak postupovat, když je partner agresivní…

 

Na závěr Klára Vlková ještě představila krátké video „Neboj se, ozvi se!“, které  vyzývá děti, aby se neváhaly se svým problémem svěřit a požádat o pomoc. K natáčení videa se v rámci pro bono aktivit připojila řada známých osobností, které dětem připomínají, že „má cenu si říct o pomoc a je kde!“

 

 

 

 

Záznam webináře naleznete ZDE.

centrumlocika.cz * www.detstvibeznasili.cz

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP