Pojďte diskutovat o odpovědnosti za omezení zdravotní péče v pandemii

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy nabízí advokátkám a advokátům možnost účastnit se mezinárodní online konference, která se bude věnovat velmi aktuálnímu a citlivému tématu – volbě mezi pacienty a nedostatku vzácných zdravotnických zdrojů v době pandemie, včetně možných důsledků pochybení.

 

Konferenci pod názvem Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the Covid-19 Pandemic, která proběhne 15. dubna 2021 od 9:00 hod. na platformě MS Teams, spolupořádá Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Právnickou univerzitou z italského Bergama. Akce se zúčastní dvacet právních odborníků ze čtrnácti zemí a rovněž panel předních odborníků v oblasti intenzivní medicíny a bioetiky.
Cílem konference je zpřehlednit situaci, dát impuls k diskusi o vhodných řešeních a snížení právní nejistoty pacientů i zdravotníků.

„V mnoha technologicky vyspělých zemích dnes nastává situace, jež byla už po generace prakticky neznámá: pro řadu pacientů, kteří potřebují určitý vzácný zdroj ve zdravotní péči, se nedostává kapacit. Takovým nedostatkovým vzácným zdrojem může být např. ventilátor, lůžko na jednotce intenzivní péče nebo kvalifikovaný zdravotnický pracovník,“ říká jeden z organizátorů konference, docent doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK.

Konference je určena nejen médiím, právníkům a odborníkům ze zdravotnictví a dalších dotčených oborů, ale také studentům a dalším zájemcům, které toto téma z pohledu právní komparatistiky a etiky zajímá.

Podrobné informace a program akce najdou zájemci na stránkách Právnické fakulty UK.

Připojit se je možné zdarma prostřednictvím tohoto odkazu na relaci MS Teams. K případnému dalšímu využití je také odkaz na FB událost.

Otázky do diskuse je možné klást přímo během relace nebo je možné zaslat je předem na e-mail komunikace@prf.cuni.cz


Zdroj: Právnická fakulta UK
Foto: PF UK

Go to TOP