V úterý 30. března se koná online konference Česko restorativně 2021

Zítra, tedy v úterý 30. března 2021 od 9:30 do 11:30 hodin, se uskuteční online konference evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change s názvem ČESKO RESTORATIVNĚ 2021. V rámci akce budou účastníci seznámeni s dokumentem „Strategie restorativní justice pro ČR“, a navíc budou mít možnost diskutovat se členy národní skupiny projektu, kteří se dlouhodobě zasazují o rozvoj restorativní praxe a větší aplikaci restorativních programů.

 

Cílem společné aktivity partnerů projektu (několika institucí z oblasti justice) je podpora systémového zapojení RJ do trestní justice v České republice, prezentace názorů širokého spektra odborníků a formulace strategických cílů a kroků pro další období (2021–2024).

Dokument „Strategie restorativní justice pro ČR“, s nímž budou účastníci konference seznámeni, je výsledkem dvouleté spolupráce teoretiků i praktiků české trestně právní oblasti a obsahuje konkrétní podněty a návrhy, které jsou zpracovány do několika strategických cílů, včetně návrhu konkrétních kroků k ukotvení restorativních principů do praxe. Advokát a člen prezídia Unie obhájců Mgr. Lukáš Trojan, jeden z respondentů odborné diskuse, která probíhala na přelomu let 2019/2020 v rámci přípravy Strategie, specifikoval hlavní překážky rozvoje RJ v České republice takto: „Za hlavní překážky rozvoje RJ v ČR taktéž považuji především nedostatečnou informovanost, zejména ze strany samotných orgánů činných v trestním řízení. Nadto pak mají tyto orgány bohužel velmi často svůj již navyklý, běžný, standardní postup v trestním řízení a vybočit z tohoto jimi může být považováno mnohdy za nepohodlné, resp. formálně bezdůvodné, zbytečné.“

 

Konference proběhne prostřednictvím platformy ZOOM, odkaz k online připojení bude zaslán všem přihlášeným účastníkům před konáním konference spolu s podrobným programem (přihlásit se můžete na odkazu https://forms.gle/NeJmXqtzjgdDQqVc8  nebo na e-mailu info@restorativni-justice.cz), konferenci bude možné sledovat online i na těchto odkazech: https://www.facebook.com/RestorativniJusticehttps://www.facebook.com/probacka.

 

Účast je bezplatná.

 

Partnery a členy týmu projektu jsou Ministerstvo spravedlnosti ČR, Institut pro restorativní justici, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba, jejíž ředitelka PhDr. Andrea Matoušková na konferenci představí zmiňovanou Strategii RJ pro ČR.

Pro další dotazy můžete kontaktovat koordinátorku české části projektu Petru Masopust Šachovou na e-mailu petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz.

 

Redakce AD
Foto: PMS

Go to TOP